Importer indkøb og udgifter ind i TimeLog Project

Importer indkøb og udgifter ind i TimeLog Project

Har I brug for at importere medarbejderudlæg og andre udgifter forbundet med projekter fra fx jeres økonomisystem, kan man nu importere disse poster til TimeLog Project via en fil i formaterne .txt og .csv.

Spar tid – undgå dobbeltindtastninger

Hvis I registrerer jeres udgifter i et andet system, fx i jeres økonomisystem (e-conomic, C5, Navision, Axapta m.v.), undgår I nu dobbeltindtastning ved at importere data om leverandørfakturaer, medarbejderudlæg, rejseomkostninger mv. fra en kommasepareret fil. Dermed vil alle udgifter både de interne og eksterne være samlet på jeres projekter. Hvis I laver fakturaer i TimeLog Project, vil disse udgifter også kunne viderefaktureres til kunderne.

Sådan importeres filen

I gruppen Ledelsesrapporter -> Import og Eksport i hovedmenuen vælges Import af Indkøb/Udlæg. Herefter vælges den fil, der skal importeres på fanen "Vælg fil”. Indholdet af importfilen blive vist i en tabel på fanen Vælg udgifter. Her markeres de rækker i importfilen, som skal importeres. Importen udføres ved at vælge ”Importér” i valglisten ”Vælg handling” og klikke på knappen OK. Herefter vil filen blive indlæst i TimeLog Project, oprettet med de foruddefinerede felter.

Krav til filen

Hvis filen skal kunne indlæses, kræver det en kommasepareret fil, hvor hver række indeholder 11 felter i en bestemt rækkefølge. Endvidere er der krav til, hvordan felterne skal formateres.

Det er ikke sikkert, at felterne i fx jeres økonomisystem hedder det samme som felterne i TimeLog Project, hvor oplysningerne havner. Samtidig kan de på importsiden i TimeLog Project optræde i en anden rækkefølge end i importfilen. 

 

Læs mere om, hvordan I kommer i gang i følgende brugervejledninger:

Import af indkøb/udlæg til TimeLog Project
Sådan formatteres importfilen til indlæsning af udgifter i TimeLog Project

  Tidsregistrering i Excel