Projektafslutning med kvalitetssikring af de økonomiske nøgletal

Øget kvalitetssikring når projekter lukkes

Der er mange små og nyttige forbedringer i TimeLog Projet 5.7. En af de større er den nye metode til at lukke projekter, der automatisk sørger for, at I får det hele med – og samtidig fortæller jer, hvis der er noget, I har glemt. Det giver kvalitetssikring af jeres økonomiske nøgletal.

Før i tiden var projektlukning en noget omstændelig procedure, og før projektet var helt lukket, var projektlederen ofte nødt til at tjekke alle tidsregistreringer, betalingsplaner og fakturaer igennem for at sikre, at alting var udført korrekt, og at projektøkonomien stemte. Men alle disse steps er nu skåret væk. Projektlukningsværktøjet i TimeLog Project 5.7 har gjort denne proces både lettere og hurtigere.

Advarer selv, hvis I har glemt noget før lukning

Det smarte i den nye projektlukningsfunktion er især, at TimeLog Project selv tjekker, hvorvidt alle faser er lukkede, om projektøkonomien stemmer, fx hvis der er uoverensstemmelser mellem faktureret og indtægtsført arbejde. Det er en funktion, der går på tværs af hele systemet, og derfor kan I være helt trygge ved at lukke projekter, hvis I ikke får nogen advarsler. Så har systemet nemlig tjekket alle variabler igennem for uoverensstemmelser og dermed sikres en kvalitetssikring af jeres økonomiske nøgletal.

Ny ændrings-log

Når I lukker projektet, vil der komme en statusboks, der viser hvor i systemet, der er uoverensstemmelser. I vil herefter kunne klikke jer ind på de forskellige problemer et efter et og løse dem. Hvis ikke I ønsker at løse dem, vil de uløste poster blot figurere i en ”opsamlingsboks” på projektet. Opsamlingsboksen tjener som en del af den ændrings-log, der registrerer alle rettelser og ændringer foretaget på projektet – og kan være en nøgle til at opklare misforståelser både under og efter projektets udførsel og afslutning. 

Alle veje fører til Rom – og faktureringsmodulet

Hvis TimeLog Project under sin ”stuegang” har fundet poster, der fx ikke er faktureret, vil de figurere på statusboksens liste, når I lukker projektet. Herfra kan I klikke jer direkte over i faktura-modulet, hvor I kan vælge at fakturere dem eller ej. Vælger I det sidste, vil disse ikke-fakturerede poster ligeledes indgå i en opsamlingsboks med rapporterede issues på projektet.

 

  Tidsregistrering i Excel