Rettighedsstyring i TimeLog Project - ny guide

Hvem er du (i TimeLog Project)?

Det kan måske lyde som en besynderlig overskrift på et blogindlæg, men din rolle i TimeLog Project har meget at sige om, hvad du som medarbejder kan og ikke kan i systemet. Derfor har vi lavet en guide, der fortæller, hvilke funktioner du har adgang til.

Hvis du er projektmedarbejder, har du ikke de samme rettigheder som rollen direktør. Og omvendt vil en systemadministrator, som den eneste, have fuld adgang til alle rettigheder i systemet.

I den nye guide har vi lavet en oversigt over, hvad du kan forvente at have adgang til afhængig af din rolle og arbejdsområde. Fx vil direktøren have brug for flere avancerede rapporter end projektlederen, der oftest kun koncentrerer sig om de projekter, personen har ansvar for.

Overordnet er der beskrevet følgende roller fra TimeLog Project:

Hvilken projektpersona er du?

Hvis du ikke kender din projektrolle – og dermed dine rettigheder, og hvilke funktioner du har adgang til – kan du enten kontakte din systemadministrator/superbruger eller gå ind i Systemadministration > Medarbejdere > Rettighedssstyring:

Projektpersonaer 1

Her findes der en oversigt over, hvilken rolle hver enkelt bruger har:

Projektpersonaer 2

Oversigten viser, hvilke ansatte, der har adgang til hvad:

Projektpersonaer 3

7 medarbejdertyper

I beskrivelserne har vi lagt vægt på at vise TimeLog Project med alle ekstra-moduler slået til i systemet, så alle kunder har en chance for at se, hvad de har rettigheder til. Hver rollebeskrivelse vil være en udvidelse af allerede tidligere beskrevne roller. Dette betyder, at alle rettigheder for fx projektmedarbejderen også vil gælde for projektlederen, da den hierarkiske opbygning betyder, at projektlederen ligger "over" projektmedarbejderen og dennes rettigheder. Beskrivelsen af projektlederens rettigheder vil derfor tage udgangspunkt i de specifikke funktioner, som en projektleder har adgang til i TimeLog Project.

Hvordan bruger du guiden?

Guiden kan bruges til at fastslå, om der er funktioner, du bruger, men ikke udnytter optimalt. Det kan også være funktioner, du ikke kender til i forvejen, og som kan være relevante for dig, nu eller i fremtiden. Guiden er tillige ment som en hjælp, når I får nye medarbejdere, så I er sikre på, at de får en god introduktion til systemet og kender deres rettigheder.

Guiden kan være en god indgangsvinkel til medarbejdersamtaler: Har du fx den rigtige rolle og de rigtige rettigheder, eller har du fået nye ansvarsområder, som kræver udvidelses af dine rettigheder i TimeLog Project? 

Ikke alle funktioner og skærmbilleder er beskrevet – dette ville gøre indholdet alt for stort og omfattende. Til gengæld kommer vi omkring både de mest populære, og nogle af de mest nyttige funktioner, der dækker de flestes behov. Er der nogen specifikke ting, du synes, vi mangler, er du dog altid velkommen til at kontakte os på service@timelog.dk

  Tidsregistrering i Excel