Projektledergodkendelse af tidsregistreringer | TimeLog Project

Ny funktion: Projektledergodkendt tidsregistrering

Tjek om tidsregistreringen på projekterne er korrekte før I fakturerer med den nye projektledergodkendelse, der mindsker fejlregistreringer og opdager manglende tidsregistreringer.

Når I har brug for at sikre, at alle timer er rigtigt registreret på et givent projekt, kan TimeLog Projects nye godkendelsesfunktion for projektledere være en hjælpende hånd i dagligdagen, især hvis projektporteføljen er både bred og dyb. Funktionen medfører, at der nu er en to-delt godkendelse af den enkelte medarbejders tidsregistrereringer – både på projektleder- og afdelingslederniveau.

Hvad går funktionen ud på?

Projektledergodkendelsen i TimeLog Project gør projektledere i stand til at godkende eller afvise projektmedarbejdernes registrerede tid på projektets opgaver.

Se videoen herunder:

 

Hvem henvender den sig til?

Den nye funktion er ideel til større projektorganisationer, offentlige organisationer med mange projektdeltagere eller meget modne projektorganisationer, der har brug for udvidet styring og sikkerhed.

Det er også en god funktion for konsulentvirksomheder, hvor projektlederen kan sikre sig, at fakturerbare timer ikke mangler eller er registreret på andre projekter. Den giver en ekstra kvalitetssikring, som en afdelingsleder ikke altid kan udføre, da denne ikke kender detaljerne på de enkelte projekter.

Pl -godkendelse

 

Nedenfor følger forskellige brugsscenarier for projektledergodkendelses-funktionen:

Scenarie 1: Nye medarbejdere

Når I får en ny medarbejder, kan det være svært at huske alle processer i systemet. Med projektledergodkendelsen kan projektlederen med et sidste sikkerhedstjek få et hurtigt overblik over, om den nye medarbejder både har registreret tid – og registreret tiden korrekt – på de allokerede projekter. Er der forkerte registreringer, kan projektlederen nemt afvise registreringen og medarbejderen får herefter tilsendt en mail med besked om, at den ugeseddel, der før var lukket, nu er åbnet igen, således at timerne kan registreres korrekt.

Scenarie 2: Forkerte og eller manglende tidsregistreringer

Projektgodkendelses-processen kan være nyttig, når det skal sikres, at de rigtige registreringer findes på projekterne. Dette kan fx være ved tid registreret på projektmøder. Hvis ikke alle projektdeltagere på møderne har registreret de samme antal timer, vil det for projektlederen være muligt at gøre medarbejderne opmærksom herpå, således at tiden enten kan omkonteres eller registreres rigtigt.

Log over afviste tidsregistreringer

I TimeLog Project vil en log vise hvilke tidsregistreringer, der er blevet afvist og hvorfor via en kommentarfunktion. Derudover kan projekt- og afdelingsledere via rapporten ”Godkendte registreringer” se godkendte registreringer for en bestemt periode (opdelt pr. uge). Fordelen ved dette er, at det hurtigt ses hvilke tidsregistreringer, der er godkendt for hvilke medarbejdere – og af hvem. Det skaber åbenhed og mulighed for dialog omkring de enkelte projekter.

Download vejledningen

Læs og download vejledningen her.

  Tidsregistrering i Excel