3 nye features til bedre projektplanlægning | TimeLog Project

4 ting, der forbedrer planlægning, fasestyring og medarbejderbelastning

Nye muligheder inden for planlægning og styring af projekterne giver et mere realistisk billede af medarbejdernes arbejdsbelastning i ressourceplanlæggeren og gør fakturering efter betalingsplaner nemmere.

I TimeLog Projects systemadministration har vi givet nye muligheder inden for planlægning og styring af jeres projekter. Find dem via Systemadministration > Projekter > Projektopsætning og slå de funktioner til, som er brugbare for jer.

Først slås selve planlægningsdelen til:

Slå Planlægning Til -slider

Lås projektets start og slutdato til faseplanens datoer

Nu behøver I ikke tænke over at skulle huske at opdatere projektets overordnede start- og slutdato under projektets generelle indstillinger, når I ændrer på fasernes start- og slutdato. Ved at aktivere denne mulighed vil projektet nu automatisk indikere, hvis fasernes datoer går ud over selve projektets datoer. Med et enkelt klik opdateres projektets datoer så automatisk, så I kan få det rigtige overblik i bl.a. Gantt-kortet.

Lad rater på betalingsplanen følge fasens slutdato

Når I førhen har ændret slutdatoen for faser på fast pris, har betalingsplanens rater ikke fulgt trop. Blev en fastprisfases slutdato ændret fra den 31. december til fx den 31. januar, ville betalingsplanens tilhørende rate stadig stå til fakturering den 31. december.

Denne indstilling kan I nu lave om på ved at sætte flueben i boksen ”Lås betalingsplanens faktureringsdato til fastprisfasens slutdato” – som vist nedenfor:

Rater På Betalingsplanen Følger Fasen

Medarbejderne kan selv afslutte egne opgaver på projektets faser

På lange projekter opstår der ofte det problem for medarbejderne, at en projektfase de er allokeret til, bliver stående i ugesedlen indtil fasen officielt er afsluttet af projektlederen. Hvis fasen løber over et helt år, men medarbejderens andel allerede er afsluttet, vil det på et tidspunkt resultere i en ugeseddel med mange, mange felter, hvis projektet løber over lang tid. Med den nye planlægningsfunktion kan medarbejderen selv afslutte sin andel af opgaven på selve fasen med en ny checkbox på ugesedlen, hvor de kan markere fasen som afsluttet. På denne måde bliver medarbejderens ugeseddel ikke alt for stor og uoverskuelig.

I systemadministrationen er det dog muligt at angive om medarbejdere må genåbne afsluttede allokeringer eller ej.

Start- og slutdato på de enkelte allokeringer

Det er nu muligt at angive en specifik start- og slutdato for hver enkelt medarbejderallokering på en fase. Før har det været fasens start- og slutdato, som har bestemt allokeringernes tidsperspektiv, men dette kan nu planlægges mere detaljeret. Funktionen åbner for en mere præcis ressourceplanlægning, da projektlederen nu kan være mere præcis i angivelsen af, hvornår de enkelte medarbejdere skal arbejde på de specifikke opgaver inden for fasens overordnede tidsramme. 

Afslut Egne Allokeringer På En Fase

  Tidsregistrering i Excel