Godt nytår - er du klar til 2014?

Godt nytår! Har du husket at…?

For mange virksomheder er tiden omkring nytår og efter en travl tid – regnskabsåret skal afsluttes, status skal gøres, nye budgetter skal tages i brug og spændende nye initiativer for året planlægges eller igangsættes. I TimeLog har vi et par tips til, hvordan I kommer godt fra start.

Nyt år – ny kalender. Derfor: Opdater projekterne.

De kunder, som har årsprojekter inden for fx administration, økonomi og bogholderi afslutter typisk projektet hvert år, hvorefter indstillingerne kopieres og føres videre i projekter som ”Administration 2014” osv. At køre projekter på årsbasis gør det muligt at sammenligne tidsforbrug og omkostninger til eksempelvis administrative funktioner og processer – noget, der giver et rigtig godt datagrundlag for at arbejde med procesoptimering internt i virksomheden. I TimeLog har vi i flere år taget vores egen medicin – altså tidsregistrering – og har med indsamlet tidsregistreringsdata formået at trimme forretningen og øge væksten markant.

Læs om vores erfaringer med at bruge tidsregistrering som vækstmotor i vores white paper.

Nulstilling af fravær og andre lønkoder

Nogle virksomheder lader fraværskontoen stå stille, selvom kalenderen skifter årstal. Andre igen, vælger at nulstille fraværet, så overblikket kan bevares år for år. Hvis du vil nulstille fraværet gøres dette i hovedmenuen Ledelsesrapporter > Administration af Flex/Ferie/Fravær og vælge [Ny justering] i genvejsmenuen Handlinger.

Her kan du vælge, hvilken lønkode, som skal nulstilles – er det ferie, flex, fravær eller sygdom?

Nulstilling Af Frokost

 

Thomas Ljungqvist

Thomas Ljungqvist
  Tidsregistrering i Excel