Justering af muligheden for at markere en opgave som afsluttet

Mindre justeringer i TimeLog Project baseret på jeres feedback

I TimeLog sætter vi pris på feedback fra vores kunder. Efter en ny release bruger vi tid på at justere produktet ud fra den feedback, vi får.

I den kommende tid vil vi derfor forbedre nogle af funktionerne i version 6.0 for at sikre en høj brugervenlighed i arbejdet med TimeLog Project.
Den første funktion, vi har kigget nærmere på, er muligheden for at markere en opgave (fase) som afsluttet.

Note: Denne udvidelse er kun tilgængelig i version 6.0.

Deaktivering af muligheden for at afslutte en opgave

Muligheden for at markere en opgave for afsluttet, er en funktion efterspurgt af mange kunder. Typisk hvis der er flere medarbejdere, der arbejder på den samme opgave.

Selvom en af de allokerede medarbejdere har afsluttet en arbejdsopgave, vil opgaven stadig fremgå som en aktiv opgave for medarbejderen, indtil alle, der arbejder på opgaven, har afsluttet deres arbejde, og opgaven afsluttes helt.

Derfor har vi haft efterspørgsler på at lade den enkelte medarbejder markere sit arbejde på opgaven som afsluttet, så opgaven forsvinder fra medarbejderens ugeseddel.

 Billede1

Billede 1. Viser tjek-boksen til at markere opgaven som afsluttet på ugesedlen.

Funktioner passer sjældent til alle. Derfor er der mulighed for at deaktivere funktionen, for dem som ikke har brug for den.

Konfiguration af funktionen ”Markér opgave som afluttet”.

Før denne ændring var det allerede muligt at konfigurere funktionen, men nu er det blevet muligt at deaktivere den fuldstændig.

Gå til Systemadministration -> Projekter -> Opsætning af projekt modul og find den nederste sektion Planlægning. Her kan du konfigurere funktionen.

  • (De-)aktiver funktionen ved at markere indstillingen Lad medarbejderen afslutte opgaver.Markér derefter indstillingen: Tillad at medarbejdere kan genåbne afsluttede allokeringer, for at give medarbejderen mulighed for at åbne opgaven igen.
  • Aktivér den automatiseredeindstilling, hvor TimeLog Project lukker en opgave, når den sidste allokerede medarbejder markerer opgaven som fuldført. Se eksempel på billede 2. - Note: Du kan aktivere en notifikation til projektlederen, når TimeLog Project automatisk lukker en opgave. Dette gøres i Systemadministration -> Projekter -> E-mail notifikationer.

Billede2

Billede 2. Sådan aktiveres og deaktiveres funktionen i systemadministrationen.

  Tidsregistrering i Excel