Mindre fradrag og godtgørelse i 2015

Mindre fradrag og godtgørelse i 2015

Hvis du tilhører den gruppe af danskere, der kører i bil på arbejde, så vær opmærksom på, at der er nye satser for befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse.

Når du har langt til arbejde og derfor bruger din egen bil, har du ret til et kørselsfradrag (befordringsfradrag). Det er et skattefradrag, som bliver trukket fra ved opgørelsen af din skattepligtige indkomst.

Det er blevet billigere at have bil

I 2015 falder satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse med den begrundelse, at det er blevet billigere at have bil. Afgifterne til at holde bil er faldet, da bilerne i dag kan køre længere på en liter benzin, hvilket medfører, at ejerafgiften også falder.

Se ændringerne fra 2014 til 2015 på SKAT’s hjemmeside 

Det betyder også, at I skal huske at ændre kørselssatserne i TimeLog Project, hvis I udbetaler kørsel til jeres medarbejdere.

Reglerne er uændrede

Reglerne for hvornår der udbetales befordringsfradrag er dog uændrede, så der forsat ikke er fradrag for befordring de første 24 km. pr. dag mellem hjem og arbejde. Ligeledes er reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse også uændret.

 

Melanie S. Nielsen

Melanie S. Nielsen
Melanie S. Nielsen
Marketing & Event Coordinator
  Tidsregistrering i Excel