Hvorfor alle de farver?

Hvorfor alle de farver?

I det nye design af TimeLog Project indgår en helt ny farveskala. Vi fortæller her om bevæggrundene bag vores valg.

Tidsregistreringssystemer har traditionelt været farveløse og præget af en maskulin tankegang.

Det nye TimeLog Project har fået en mere æstetisk vinkel og et mere feminint look, som skal inspirere brugerne til at bruge systemet i dybden. ”Vi ønsker, at TimeLog Project skal fremstå som det farverige alternativ på markedet for tidsregistreringssystemer”, udtaler adm. direktør Søren Lund.

Farvernes betydning

Farverne bruges til at hjælpe brugeren til at navigere gennem systemet og identificere de enkelte sider. Vi har valgt en farveskala, som minder meget om en regnbue, når brugeren bevæger sig i menuen. Der har været flere tanker bag valget af farver: Den blå farve på rapportmodulet indikerer, at det er her man finder de kolde fakta, den grønne på kundemodulet indikerer håb og den dybe lilla på projektmodulet indikerer, at det er omdrejningspunktet for forretningen.

Der er yderligere en hierarkisk inddeling, så ting, som er meget vigtige på en side, har en stærkere farve sammenlignet med resten af siden. Samtidig indkapsles designmodellen af, at der ikke er farver på streger i systemet. Således er både ugeseddelen, projekttotaler og ressourceplanlæggeren nemmere at læse og overskue. "Vi har farvelagt hele TimeLog Project, og for at alt skal være tydeligere, har vi valgt den grå baggrund til at understøtte vores designmodel", siger Søren Lund.

Paneler der hjælper brugeren

Sammen med de nye farver er der også tilføjet nye paneler, som følger brugeren i hele systemet. Det lyserøde panel, som vises til venstre i skærmbilledet, indeholder favoritter og processer og er generelle for hele systemet. Panelet til højre, som indeholder personlige links og brugerdefineret hjælp, relaterer til den specifikke side brugeren står på. Søger brugeren fx i rapportmodulet, har ikonerne samme blå farve.

undefined

En af udfordringerne ved at implementere en ny farveskala har været at tilpasse TimeLog Project og gøre systemet velegnet til brugere med synshandicap. I fremtiden vil farverne blive vist sammen med et ikon, så den farveblinde bruger er sikker på, at en ændring er foretaget.

Farver og kultur

Vi er samtidig opmærksomme på, at der er kulturelle forskelle, der spiller ind i forhold til tilfredsheden med farveskalaen. De skandinaviske lande er meget glade og tilfredse, hvorimod vi ser, at de tysktalende lande ikke er lige så tilfredse med skalaen. Derfor er det også muligt kun at vælge én farve, som bruges på alle undersider i produktet, og det er her kun hovedmenuen, som skifter farve.

På denne måde tilgodeser vi flere forskellige behov på tværs af kulturer og landegrænser.

undefined

undefined

Udover at have ændret farverne i produktet, bruger vi farveskalaen til at styrke TimeLogs brand og fremtoning. Bl.a. fakturaer, websites og marketingmateriale følger nu samme skala, som sikrer let genkendelighed af TimeLog blandt kunder og samarbejdspartnere.

undefined

Arbejdet med farveskalalen er ikke slut. Det er en bevægelig proces, hvor der baseret på kundefeedback hele tiden bliver lavet små justeringer på bl.a. kontrast for at skabe større kundetilfredshed og sikre højere brugervenlighed i TimeLog Project.

Har du forslag til forbedringer, er du meget velkommen til at sende en beskrivende e-mail til vores Customer Service.

Vi ønsker, at TimeLog Project skal fremstå som det farverige alternativ på markedet for tidsregistreringssystemer
Søren Lund
Adm. direktør
 
Tidsregistrering i Excel