Ved rollestyring i TimeLog Project skal der tages stilling til hver medarbejder.

Rollestyring

Til hver medarbejder er knyttet én eller flere roller, som definerer hvilke områder af systemet, som medarbejderen har adgang til.

Hver medarbejder, som er standardbruger, har en medarbejderspecifik rolle, som kun gælder for denne ene medarbejder. Hvis medarbejderen ikke har tildelt en eller flere roller, kan han eller hun ikke bruge funktionerne i TimeLog Project. Den medarbejderspecifikke rolle er god, hvis din medarbejder fx skal have adgang til en specifik rapport, som de andre medarbejdere ikke skal bruge.

Typisk tildeles medarbejderen også en af de roller, som på forhånd er definerede af TimeLog Project. Vær opmærksom på, at hvis du laver ændringer i en af dem, gælder ændringerne for alle medarbejdere, som er blevet tildelt den rolle. Husk at kontrollere indholdet af rollen, hvis du vælger at overskrive navnet eller helt at slette den - måske har du alligevel brug for den?

De generelle roller kan redigeres i Systemadministrationen under Medarbejdere -> Rolle- og rettighedsstyring. Hvis du vil ændre den medarbejderspecifikke rolle, skal du gå ind på medarbejderkortet i menuen Medarbejdere -> Søg medarbejdere. Her finder du din medarbejder, og klikker på den lille blyant for at redigere. Herefter trykker du på handlingsmenuen ved siden af Medarbejderspecifik under Roller til højre i skærmbilleder og vælger Redigér rolle.

 

undefined

Maiken Blok

Maiken Blok
Maiken Blok
Customer support and Language localisation
  Tidsregistrering i Excel