Håndtering af timepriser

Håndtering af timepriser

Vi får mange spørgsmål til håndtering af timepriser, og vi kommer her med tips til de temaer, som vi får flest spørgsmål til.

Ny timepris – fra projektet

For at kunne angive nye timepriser på projekter skal projektlederen have adgang til det i systemadministrationen.   

Det tildeles under Systemadministration -> Medarbejdere -> Rolle- og rettighedsstyring -> Område -> Fakturaer -> Systemadministrationssider -> Administration af kundetimepriser.

Herefter kan der på projekter oprettes nye timepriser ved at klikke på fanen Ressourcegruppe -> Ny timepris og derefter indtaste oplysningerne.

Kundetilpasset timepris

I Systemadministrationen kan du tilpasse dine timepriser under Økonomi -> Timepriser.

Vær opmærksom på at prisgrupper bruges til andre valutaer fx EUR, SEK eller NOK, og prislister bruges til kundetimepriser. Hvis du vil tilpasse en kundetimepris, kan du kopiere en eksisterende kundeprisliste, ændre beløbene og dermed fakturere dine kunder til en anden pris.

Justér timepris

Du kan justere timepriser under Systemadministration -> Økonomi -> Timepriser. Her vælger du øverst, hvilken prisliste du gerne vil ændre. Derefter klikker du på plusset ud for navnet for at folde prislisten ud. 

 

Herefter trykker du på handlingsmenuen og Justér timepris....

Her kan du indtaste din nye timepris, og angive, hvornår den skal gælde fra. Datoen kan sættes med dags dato eller tidligere, hvorefter systemet automatisk går ind og finder alle tidsregistreringer, som endnu ikke er fakturerede og laver rettelserne. Derudover rettes også allokeringer, ressourcegrupper, fasepriser, projektpriser og medarbejdertimeprisen automatisk.

 

I handlingsmenuen har du også mulighed for at trykke på Timepris-log…, som viser dig hvilke ændringer, der er lavet hvornår og af hvem.

Vil du vide mere om timeprishåndtering, kan du læse mere i vores guides Håndtering af timepriser og Quick guide til håndtering af timepriser

Maiken Blok

Maiken Blok
Maiken Blok
Customer support and Language localisation

Inspiration til din forretning?

  Tidsregistrering i Excel