Nem håndtering af gentagne opgaver i projektplan

En god nyhed til dig der har gentagne opgaver i din projektplan!

Kom hurtigt i mål med din projektoprettelse med en forbedret kopifunktion i projektplanen, så du fx kan oprette en opgavepakke for hver måned – nemt og hurtigt.

 

Du slipper nu for den langsommelige proces med at kopiere en opgave ad gangen, hvis du skal bruge den samme opgave og evt. dertil hørende allokeringer og kontrakt gentagne gange på samme projekt.

Kopier flere opgaver på én gang

Når du opretter en ny projektplan, kan du vælge at kopiere en eller flere opgaver, så du får en komplet kopi af de opgaver og milepæle, som var valgt. Du kan tilmed vælge, om allokeringer og kontrakt skal kopieres med eller ej.

Du markerer hvilke opgaver, du ønsker kopieret, og så vælger du i valglisten ”Kopiér faser og milepæle”.

Hvis dette er en opbygning, som bruges ofte, så vil det være en god idé at gemme projektet som en projektskabelon, så sparer du endnu mere tid på at oprette projekter i fremtiden.

Herefter vælger du, hvordan du vil have din kopiering af opgaver.

En fordel når opgaver gentages i projektet

Denne funktion gavner især de virksomheder, der har behov for at gentage opgaver måneds-, kvartalsvist eller årligt – eksempelvis bogholdere og revisorer. Ligeledes de virksomheder, som arbejder med udviklingsprocesser, hvor de samme opgaver gentages per periode eller per overordnede opgave.

Gentager I opgaver inden for en bestemt periode, anbefaler vi, at du gør følgende:

1)  Opret først de faser, milepæle og kontrakter, som skal gentages hver periode

2)  Derefter kan du vælge at kopiere pakken det ønskede antal gange. Ved kopiering navngives kopierne fx efter perioden (eks. vis januar, februar, marts…), og tidsplaner og betalingsdatoer flyttes automatisk med kopierne

Med få klik kan du på denne måde opbygge såvel opgaver, præcise forecasts og kvalitetssikringslister periode for periode i aftalens løbetid.

Læs mere om, hvordan du gør i hjælpeteksten Kopier faser og milepæle.

Kommende events

Vi afholder løbende events for, at du kan få opdateret din viden eller lære nye funktioner at bruge i TimeLog.

  • Webinar TimeLog Q&A d. 28. september 2017
  • Webinar (engelsk) TimeLog Q&A d. 29. september 2017
  • Morgenmøde om ny tidsregistrering, godkendelse og rapporter d. 10. oktober 2017
  • TimeLog-dagen i Aarhus, d. 10. novembner 2017
  • TimeLog-dagen i København, d. 16. november 2017
  Tidsregistrering i Excel