ERFA gruppe for dig der vil vide mere

Vær med i en ERFA-gruppe

Bliv del af et forum, hvor du kan sparre, udveksle erfaring, viden og idéer både om TimeLog, men også om andre emner der fx. vedrører din jobfunktion.

Det får du ud af at deltage i møderne:

 • Mulighed for at spørge andre om processer eller implementeringer af fx. Økonomisystem
 • Undgå de samme stopklodser som andre er stødt på
 • Du møder ligestillede med samme faglige interesse som dig
 • Du får konkret feedback med hjem, som kan implementeres med det samme
 • Du har indflydelsen på, hvilke fokusområder din ERFA-gruppe tager op
 • Du får direkte adgang til at påvirke udviklingen af TimeLogs fremtidige features
 • Du får adgang til en lukket LinkedIn-gruppe sammen med din gruppe, så I kan holde kontakten og sparre med hinanden løbende

ERFA-grupper rent praktisk

I hver gruppe kan der være ca. 10-12 medlemmer. TimeLog stiller lokaler til rådighed, men det op til de enkelte grupper, om de vil forsætte med at mødes hos os eller evt. besøge hinanden.

Relevante fokusområder

I har selv indflydelse på hvilket emne der skal med på dagsordenen, så vidt muligt besluttes det fra gang til gang. Der vil altid være plads til at tale om ”hvad der rører sig hos dig” netop nu. TimeLog vil forsøge at facilitere relevante oplægsholdere eller eksperter der kan indgå i dialogen på mødet.

Kommende møder i København 2018 

 • Bogholder: 8. februar
 • Projektleder: 16. januar
 • Leder: 24. januar

Kommende møder i Aarhus 2018

 • Bogholder, projektleder og leder: 21. februar 

Hvis du er forhindret i at deltage på ovenstående datoer, men stadig vil være med, skal du blot sende en mail til info@timelog.dk. 

Tilmelding

Tilmelding er gratis, og alle TimeLog-kunder kan deltage. Du tilmelder ved at udfylde og sende formularen.

Tilmeld dig her!

 
Tidsregistrering i Excel