Afrunding af tidsregistreringer (0:20 = 0,33)

Afrunding af tidsregistreringer (0:20 = 0,33)

Undrer du dig over, at dine tidsregistreringer nogle gange afrundes?

Det kan skyldes, at du har valgt at tidsregistrere i "almindelige" minutter (fx 1:30), mens databasen gemmer data i centi-minutter (fx 1,5).

Et eksempel på dette er når der registreres 20 minutter. Når du taster det som 0:20, gemmes det som 0,33 i databasen:
1 time er 3 x 0:20 = 1:00, og i databasen bliver det 3 x 0,33 = 0,99

En mulighed for at undgå det, kan være at ændre jeres tidsregistrering fra almindelige minutter til centi-minutter. Det vil naturligvis kræve, at alle medarbejdere bliver fortrolige med at 0,10 er 6 minutter, og 0,15 er 9 minutter og ikke 15 minutter. Fordelen er, at I så indtaster på samme måde, som data gemmes og vises i rapporter.

Hvis du vil ændre jeres opsætning gøres det i Systemadministrationen under Tids- og udgiftsregistrering -> Opsætning af tidsregistrering.

Her vælger du om der skal registreres tid i centi-minutter eller ”almindelige” minutter.

 

Hvis I bruger TimeLog Tracker-applikationerne til at registrere tid, skal I være opmærksomme på, at de kun registrerer tid i almindelige minutter, og derfor vil afrunding fortsat kunne ske.

Maiken Blok

Maiken Blok
Maiken Blok
Customer support and Language localisation

Optimér din forretning med tidsregistrering!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 gode råd, der hjælper dig til at bruge tidsregistrering til at optimere din forretning endnu mere. 

 
Tidsregistrering i Excel