Bruger du TimeLog Tracker-applikationerne?

Bruger du TimeLog Tracker-applikationerne?

Arbejder du hver dag med mange forskellige opgaver, kan det være en fordel at registrere tid med vores TimeLog Tracker-applikationer.

TimeLog Tracker er en applikation, der sikrer proaktiv timeregistrering, mens du arbejder. Med trackeren kan timeregistrering blive lavet både via et stopur og ved at vælge opgaver og angive, hvor lang tid der er brugt. Det gør det nemmere for dig at registrere tid på dine opgaver, og det sikrer samtidig, at du ikke mister overblikket over dit tidsforbrug.

TimeLog Tracker til skrivebordet viser dine projekter og faser til venstre og dine tidsregistreringer til højre i applikationen.

Trackeren fås i en version til skrivebordet, som virker både på Windows og Mac computere og kører i baggrunden, mens du arbejder. Vi har også apps til iPhone og Android, som begge gør det nemt at timeregistrere på farten. Det er også muligt at registrere timerne offline, når du eksempelvis er i udlandet eller befinder dig et sted uden internetforbindelse. Timeregistreringerne gemmes i app'en, der synkroniseres, så snart forbindelsen til datanetværket er genetableret.

TimeLog Tracker giver dig på den måde større frihed ift. hvor og hvornår, du registrer din tid, og samtidig sikrer du stor præcision i din tidsregistrering, hvilket kan øge jeres omsætning, hvis I fakturerer tiden.

Du kan læse mere om opsætningen her.

Maiken Blok

Maiken Blok
Maiken Blok
Customer support and Language localisation
 
Tidsregistrering i Excel