Få en notifikation ved allokering på ny fase

Få en notifikation ved allokering på ny fase

Som medarbejder kan du få en notifikation, når du bliver allokeret på en ny fase.

Det kan hjælpe dig til at blive opmærksom på nye opgaver og være sikker på, at du ikke misser eventuelle deadlines.

Det sikrer også, at du ved, at der er et specifikt projekt til den tid, du bruger på det, så I sikrer, at jeres tidsregistreringer ender på de rigtige projekter.

Du kan slå notifikationen til i Systemadministrationen -> Projekter -> E-mail-notifikationer -> Notifikation: Allocation Created. Her skal du sætte et flueben i Aktiv og huske at klikke på Opdater.

Måske er der også andre automatiske notifikationer, som I skal slå til for at lette den interne kommunikation?

Maiken Blok

Maiken Blok
Maiken Blok
Customer support and Language localisation
  Tidsregistrering i Excel