TimeLog og bæredygtighed

Tre strategier for bæredygtighed og Corporate Social Responsibility

I 2023-2024 er det fokus mundet ud i følgende CSR-strategier:

  • Happy employees
  • Better for business: Business Governance and Guidelines
  • A Strong Part of our Community

Tre udvalgte initiativer fra vores CSR-strategier

TimeLog og FNs verdensmål

TimeLog støtter FN’s verdensmål. I 2023-2024 har vi særligt fokus på Quality Education, blandt andet via donationer og vores NGO-partner program.  

I Q2-Q3 2023 lancerer vi et initiativ, så det bliver nemt for vores kunder at tidsregistrere på FN’s verdensmål. Kontakt os hvis du vil høre mere allerede nu.  

NGO Partner Program: Når hver time tæller 

For NGO’er og nonprofit organisationer betyder hver time du kan skære på administration, en time direkte til værdiskabende aktiviteter.  

NGO’er ofte underlagt omfattende dokumentationskrav, samtidig med, at udgifterne til IT helst skal holdes så lavt som muligt. Det kan kræve et system til tidsregistrering og projektstyring.   

TimeLog støtter NGO’er, skoler og nonprofit organisationer med 75% rabat på TimeLog PSA 

Nuværende partnere inkluderer:

Amnesty_International_Logo.png
Sex og Samfund_transparent.png
Danmarks Naturfredningsforening_Square.webp
de grønne pigespejdere.webp

Dine data – vores guld: GDPR compliance og IT-sikkerhed

Data er hjertet i TimeLog PSA. Arbejdstid, løn, sygefravær, projektnumre, kundeoplysninger, e-mails og timeforbrug er blot en brøkdel af de data, som vores kunder betror os.

Det kommer med et stort ansvar.

Derfor går vi længere end de fleste for at leve op til GDPR, dokumentere alle vores processer og sikre dine data.

IT-sikkerhed, processer og dokumentation er noget vi arbejder med hver dag og på alle planer i virksomheden. Alle medarbejdere trænes i sikkerhed og awareness, og et eksternt revisionsfirma gennemgår vores ISAE 3000 og ISAE 3402-erklæringer hvert år.

Sådan arbejder TimeLog med data- og IT-sikkerhed

Se vores CSR strategier for 2023-2024