Timeregistrering når det passer dig både online og offline

Timeregistrering på 6 måder

  1. 1
  2. 1
  3. 1
  4. 1
  5. 1

Fleksibel timeregistrering

Hver virksomhed har forskellige behov, og netop derfor tilbyder vi 6 forskellige måder at registrere tid. Du kan selv vælge, hvilke der skal være til rådighed, så timeregistreringen passer bedst muligt til jeres behov og arbejdsgange.

 

1. Timeseddel

Timesedlen er en matrix lidt ligesom, du kender det fra Excel. Den er nem at navigere i fx med piletasterne, og du bestemmer selv, hvor mange dage du vil have vist (fx 1, 7, 14 dage eller en måned). Du kan markere dine favoritter, så du kun ser de opgaver, som er vigtige lige nu. Du har også mulighed for at se, hvor mange timer der er tilbage på dit personlige budget for opgaverne. Dermed kan du nemt se, når du er ved at have brugt hele budgettet.

Timesedlen opsummerer alle dine registreringer uanset, hvilke timeregistreringsklienter du har brugt i løbet af dagen. Timesedlen er derfor god til at give et samlet overblik over dit timeforbrug i en given periode.

2. Detaljeret timeseddel

Den detaljerede timeseddel benyttes især af medarbejdere, der godt kan lide at bygge deres timeseddel selv i stedet for at se opgaverne i en matrix.

Den bruges også, hvis du har behov for at lave flere timeregistreringer på samme opgave på samme dag. Her registreres timerne ved at vælge kunde, projekt, opgave, hvorefter antal timer og en eventuel kommentar tilføjes.

3. TimeLog Tracker

TimeLog Tracker er en installeret applikation, der sikrer proaktiv timeregistrering mens du arbejder. Den kører både på Windows og Mac computere og fungerer også offline. Med trackeren sker timeregistrering både via et stopur eller lidt ligesom den detaljerede timeseddel, hvor du vælger opgaver og angiver, hvor lang tid der er brugt.

Ved at timeregistrere mens du arbejder, så viser vores erfaring, at du finder flere fakturerbare timer, da du får faktureret de 15-20 min. hist og pist, som til sidst kan blive til mange timer. 

4. Timeregistrering på iPhone og Android

For mange virksomheder er der ofte et stort behov for at kunne registrere timer ude hos kunderne. Apps til både iPhone og Android gør det nemt at timeregistrere på farten, så vigtige detaljer ikke glemmes. Derudover er det også muligt at registrere timerne offline, når du eksempelvis er i udlandet eller befinder dig et sted uden internetforbindelse. Timeregistreringerne gemmes i app'en, der synkroniseres, så snart forbindelsen til datanetværket er genetableret.

5. Komme/gå-registrering

Med vores Komme/gå-registrering er det muligt at angive det nøjagtige tidspunkt, hvorpå du er kommet og gået for derefter at fordele din arbejdstid på projekter. 

6. Timeregistrering via Microsoft Outlook

Der er to måder at bruge Outlook på sammen med TimeLog:

1) Med TimeLog Tracker til Outlook bliver dine planlagte møder automatisk overført som timeregistreringer i TimeLog. Mens du planlægger din tid, får du altså registreret dine timer, og du behøver kun at taste et sted. 

Derudover bliver dine timeregistreringer på fremtidige kalenderevents automatisk til bookninger i ressourceplanlæggeren, så du hele tiden har overblik over dine ressourcer. 

2) Det er muligt at oprette en mappe, hvor du gemmer stien til timesedlen. Derefter behøver du ikke at åbne selve TimeLog i en browser, men kan vælge bare at timeregistrere i din timeseddel via Outlook. 

Lige nu bruger vi TimeLog til tidsregistrering, projektstyring og løn-kørsler, og det er supernemt.
Anna Porse Nielsen
CEO, Seismonaut A/S

 

Præsentation af TimeLog

Få en 20 minutters online walk-through foran din skærm.

Online præsentation af TimeLog

 
Tidsregistrering i Excel