Estimated Time to Complete (ETC)

Bliv up-to-date med projektets fremdrift 

Med TimeLogs ETC-funktion er det muligt hele tiden at være up-to-date med projektets fremdrift.

ETC står for ”Estimated Time to Complete” og er et projektstyringsværktøj, som giver projektlederen en indikation af, hvornår de enkelte opgaver på et projekt forventes afsluttet af projektdeltagerne. Dette giver en betydningsfuld indsigt i projektets forløb, som skaber fundament for en proaktiv projektstyring, hvor afvigelser fra budgetterne kan håndteres i opløbet. Derudover giver det projektdeltagerne en større ansvarsfølelse for at nå de tidsestimater, som de selv har angivet. 

ETC sikrer præcise deadlines 

ETC-funktionen gør det muligt at fastsætte en realistisk deadline allerede inden en kontrakt indgås med kunden. Det er nemlig muligt ved projektets start at lade projektdeltagerne estimere tidsforbruget for hver opgave, som de er allokeret til. 

Når I bliver gode til at estimere jeres tidsforbrug inden kontraktindgåelse, vil det resultere i realistiske deadlines, færre ubehagelige overraskelser og i sidste ende en langt bedre dækningsgrad på projekterne.

Estimering i realtid: Altid opdateret på fremdriften

I vælger selv hvilke af jeres projekter, som I vil bruge ETC-funktionen på. Som et projekt skrider frem kan projektlederen løbende følge projektdeltagernes resttidsestimater (ETC) på opgaverne, hvilket vil indikere projektets samlede resttidsestimat. Hvis projektlederen igennem projektets forløb opdager, at arbejdet vil tage længere eller kortere tid end forventet, kan denne let foretage en justering af projektets samlede tidsbudget, og herefter opdatere kunden med det nye estimat.

Center for vidensdeling 

TimeLogs ETC-funktion er et vigtigt kommunikationsværktøj for projektledere og projektdeltagere, da systemet bliver center for udveksling af informationer om projektets fremdrift. Alle medarbejdere er dermed i besiddelse af den samme information, som sikrer, at alle arbejder mod det samme mål. 

Click here to see our sample offer!