Extranet

Altid tilgængelig viden

Giv jeres kunder adgang til projektdata og fakturaer, når de ønsker det.

Vores Extranet er skabt til jer, der arbejder tæt sammen med kunderne og ønsker at styrke dialogen yderligere ved at dele information om projekter. 

Extranettet gør det nemt for kunden at følge med i projekterne og let for leverandøren – jeres virksomhed – at levere dokumentationen. I større virksomheder er det også en oplagt måde at styre leveringen af ydelser til andre afdelinger, typisk fra it-afdelingen til virksomhedens øvrige afdelinger.  

Du bestemmer, hvad kunden har adgang til

Fra TimeLog kan du vælge, hvilke kunder du vil oprette extranetadgang for. Hver kunde kan logge ind via en webadresse, og du kan vælge, om du vil give adgang til alle eller til udvalgte projekter. Kunden kan selvfølgelig kun få vist sine egne projekter.

For hvert projekt kan kunden få et overblik med nøgledata, statusrapporter, tidsregistreringer og fakturaer. Desuden kan du indstille, om du vil vise antallet og/eller værdien af registrerede og fakturerede timer.

Har I internationale kunder, kan I udover dansk vælge om extranettet skal vises på engelsk, tysk, svensk eller norsk for kunden.

Se hvad vi kan gøre for dig!

image