Fakturering: Sådan øger du din faktureringsgrad og binder økonomi og projekt sammen

Fakturering og økonomi

 • Bedre økonomisk overblik til projektlederne
 • Mindre administration af faktureringen
 • Præcis dokumentation på jeres projekter
 • Økonomiske analyser af projekter og kunder
 • Integration med jeres økonomisystemFakturér mere med TimeLog

Fakturering baseret på præcis tidsregistrering giver større overblik og indtjening, fordi I kan fakturere mere samt se hvilke projekter, der er mest rentable.

Kernen i TimeLog er forretningsprocessen fra tidsregistrering over projektstyring til fakturering. Det betyder, at når alle registreringer er foretaget på projektet, så er det nemt og hurtigt at oprette fakturaer ud fra disse registreringer.

Lad projektlederne styre projektfaktureringen

Fordelen ved at bruge faktureringen i TimeLog er, at jeres projektledere kan lave fakturakladder klar til bogholderen. Projektlederen er den med det bedste overblik over, hvad der skal faktureres til kunden, og I sparer dermed tid og mindsker fejl i jeres fakturering. 

En anden fordel er, at projektlederen kan følge projektøkonomien uden at skulle se data i økonomisystemet. Denne har dermed mulighed for at få det samlede økonomiske overblik og kan også tage dialogen med kunden omkring, hvad der er faktureret. 

I TimeLog får projektlederen en unik platform med udgangspunkt i otte grundlæggende afregningstyper, der understøtter behovene for kontrakt- og værdistyring. En overskuelig kontraktside gør det nemt at danne sig et overblik over fremdriften på kundens kontrakter og detaljeret styre, hvordan værdien af det producerede arbejde skal fordeles ud på opgaver, medarbejdere og leverancer.

Mange fordele ved at fakturere i TimeLog:

 • Det er lettere og mindre tidskrævende at fakturere, da I har et opdateret fakturapotentiale 
 • Ubegrænset antal underkontrakter på projekter, så I kan håndtere flere kontraktformer på ét og samme projekt
 • I kan adskille værdien af arbejde og omkostninger på projekterne og dermed selv bestemme, hvordan kontraktværdien skal fordeles mellem tid og omkostninger
 • Projektledere kan oprette og godkende fakturaer
 • Dokumentationen til kunden er langt bedre
 • Tilpas informationen til det detaljeniveau kunden ønsker
 • Ledelsen kan følge hele faktureringsprocessen
 • Mulighed for at arbejde med løbende indtægtsføring
 • Fuldt økonomisk overblik over jeres projekter
 • Ledelsen får fakta til at træffe beslutninger ud fra i realtid i stedet for mavefornemmelser

Jo mere præcis jeres tidsregistrering er, jo mere præcis bliver jeres faktureringspotentiale, så I kan fakturere mere eller se, om I sælger jeres tid for billigt.

Samtidig er den præcise dokumentation med til, at mange uoverensstemmelser med kunder kan undgås, og at I altid står stærkt ved eventuelle tvister, da I har alle data samlet.

Afrunding af timer

Du vælger selv, om du vil have afrundet dine fakturérbare timer, som du registrerer i TimeLogs tidsregistreringsklienter.  Der er mulighed for at runde op til nærmeste 5, 10, 15 eller 30 min. eller nærmeste time.

Inde i dit detaljerede overblik i tidsregistreringen får du et godt overblik over dine tidsregistreringer, hvor du kan se den registrerede tid versus den fakturérbare tid.

Se en dybere gennemgang af selve faktureringsprocessen og håndtering af intern fakturering i TimeLog.

Michael Rasmussen, Carve Consulting fortæller hvordan TimeLog øgede hans omsætning
Michael Rasmussen, Carve Consulting fortæller hvordan TimeLog øgede hans omsætning
I en tidligere virksomhed øgede vi omsætningen med 2 millioner ved at analysere og følge op på lønsomheden på alle projekter. Derfor har jeg taget TimeLog med over i Carve Consulting.
Michael Rasmussen
Partner, Carve Consulting

Kobl dine juridiske enheder sammen med TimeLog

Læs mere om vores udvidelse Multiple Legal Entities, som understøtter koncerners behov for økonomisk styring.