Fakturerings-processen

Dyk ned i faktureringsprocessen

Få en mere detaljeret forståelse af faktureringsprocessen med TimeLog

Faktureringsprocessen kan konfigureres på mange måder i TimeLog. Et typisk faktureringsforløb kunne være:

  • Projektlederen opretter et projekt med et budget og kontrakter
  • Medarbejderne registrerer tid, udlæg og rejser.
  • Projektlederen vurderer og justerer budgettet.
  • Projektlederen godkender betalinger til faktureringen.
  • Projektlederen laver en fakturakladde til kunden. Økonomimedarbejderen bogfører fakturaen.
  • Økonomimedarbejderen printer fakturaen og en specifikation, sender dem til kunden og overfører beløbet til økonomisystemet.
  • Ledelsen kan følge hele forløbet og trække økonomiske rapporter.
  • Integration til økonomisystemer

Kobl dine juridiske enheder sammen med TimeLog

Læs mere om vores udvidelse Multiple Legal Entities, som understøtter koncerners behov for økonomisk styring. 

Læs mere om vores udvidelse Multiple Legal Entities, som understøtter koncerners behov for økonomisk styring. 

Automatiseret projektfakturering

Kontrakttypen er bindeleddet mellem projektplanen og projektets fakturering. Med otte forskellige afregningstyper kan du vælge og planlægge, hvor meget, hvornår og hvordan kunden skal faktureres. Du kan vælge i mellem fire forskellige kontrakttyper til medgået tid, heriblandt klippekort og acontofakturering, og fire til forskellige fastpris-kontrakter. Du har også mulighed for at holde projektplan og projektøkonomi sepererede, så projektlederen kan overskue budgetterne indadtil i organisationen uden at blive påvirket af den kontrakt, som er indgået med kunden. Når projektlederen mener arbejdet kan faktureres, kan denne markere, hvorvidt en betaling i betalingsplanen er klar til fakturering - og dette fremgår så i fakturamodulet til økonomimedarbejderen.

Registreret versus faktureret værdi

Ved at fakturere i TimeLog får I det fulde overblik over projektøkonomien samlet ét sted. Sommetider kan det ikke undgås, at I er nødsaget til at justere på den endelige faktura i forhold til den oprindelige registrerede værdi, der skulle være faktureret. I TimeLog er det muligt at få overblik over omfanget af jeres op- og nedskrivninger, så I får det fulde overblik over hvilke projekter, kunder og medarbejdere, som I tjener flest penge på.

Læs mere om online projektfakturering.

Click here to see our sample offer!