Fem typer ledelsesrapporter

Transformér jeres tidsregistreringer til værdifuld forretningsindsigt

Der er forskellige informationsbehov, så de 80 standardrapporter inddeles i fem grupperinger. Alle rapporter kan eksporteres til forskellige formater, blandt andet Microsoft Excel.

1. Forretningsrapporter

TimeLogs forretningsrapporter tager udgangspunkt i én specifik problemstilling. Fx belyser projektrapporten "Intern/Ekstern - analyse" hver medarbejders tidsforbrug på interne og eksterne projekter, og det giver ledelsen relevante data for netop denne problemstilling.

2. Statusrapporter

Statusrapporter giver jer indblik i virksomhedens produktion, fx hvilke projekter eller kunder, der er arbejdet for i en given periode. TimeLogs statusrapporter viser status ud fra de dimensioner, systemet understøtter, fx hvad kostprisen er, og hvad den potentielle og realiserede værdi af arbejdet er.

3. Procesrapporter

Procesrapporter belyser en arbejdsproces. Fx har TimeLogs processer for godkendelse af ugesedler, udlæg, rejser etc. Procesrapporterne fortæller, hvad medarbejderens status er i forhold til processen.

4. Projektporteføljerapporter

For ledelsen tilbyder TimeLogs en række rapporter, der samler data fra mange projekter, så det er muligt at hente status på flere projekter i én rapport. Et eksempel på dette er projektporteføljerapporten. Denne rapport samler hele virksomhedens projektaktivitet i ét skærmbillede.

5. Analyserapporter

Denne type rapporter er ikke baseret på specifikke forretningsbehov, men giver den bredest mulige indgang til at filtrere og gruppere data. Pivot-rapporten er et godt eksempel. Her kan du filtrere projektregistreringer ud fra alle dimensioner, vælge en gruppering og til sidst vælge om data skal præsenteres grafisk eller i en tabel. Et andet godt eksempel er vores dækningsanalyse, hvor du blandt andet kan se dækningsbidraget per projekt, kunde og medarbejder. 

Click here to see our sample offer!