Indtægtsføring

Nem styring af igangværende arbejder

 

Få et real-time overblik over jeres igangværende arbejder, så I har styr på jeres økonomi.

I de fleste virksomheder er bogføringsopgaver som fx fakturering og indtægtsføring af projekter placeret hos økonomiafdelingen.

Den moderne projektorganisation kan med fordel uddelegere opgaverne til projektlederne, som ved mest om projekterne.

Vores indtægtsføring understøtter denne tankegang og gør det nemt for projektlederne at fremstille indtægtsbilag, så I kan følge igangværende arbejder på projekterne - uden at behøve adgang til økonomisystemet.

Mulighederne i TimeLogs indtægsføring: 

  • Adskil indtægtsført og faktureret værdi
  • Automatisk beregning af igangværende arbejder
  • Kend virksomhedens præcise udeståender
  • Estimer projekters færdiggørelsesgrad
  • Fordel fastprisprojekters værdi på konsulenterne

Aflæs værdien af igangværende arbejder direkte

For mange virksomheder med større projekter er beregning og rapportering af saldoen for igangværende arbejder - værdien af ikke-faktureret arbejde - en kostbar og tidskrævende disciplin. Ofte må projektlederen hente informationer fra flere systemer for at kunne give økonomiafdelingen eller revisoren disse vitale oplysninger.

I TimeLog bringes budgettal ned på individniveauet, og det er en super feature i systemet.
Torben Kristensen Vækstkonsulent, Væksthus Sjælland

Indtægsføringsprocessen er meget enkel:

  • Hver måned vurderer projektlederen projektets stadie
  • Denne indtægtsfører værdien af det udførte arbejde i TimeLog
  • Projektlederen fakturerer projektet i henhold til kontrakten
  • Økonomiafdelingen og revisoren aflæser værdien af igangværende arbejder
  • Aflæsningen kan ske for både projekt, kunde og virksomheden

Indtægtsføring gør det muligt at adskille fakturering og indtægtsføring af timer. Det er især velegnet til virksomheder, der primært leverer projektydelser på fast pris eller forudbetalte ydelser som fx klippekort.