Intern fakturering

Interne timer koster også penge!

Spar tid ved både at håndtere intern og ekstern fakturering i samme system.

I nogle organisationer er der behov for at lave intern fakturering mellem afdelinger. Ofte håndteres den interne fakturering i økonomisystemet eller i et Excelark, da det kan være kompliceret at holde styr på. Vi har gjort det muligt at håndtere intern fakturering, så du kan sikre både den interne afregning samt få mulighed for at viderefakturere denne omkostning til din kunde.

Få overblik over det interne regnskab

Med intern fakturering er det nemt at holde styr på de interne timer, som I ”køber” af hinanden. I TimeLog kan du vælge, om du bare vil se potentialet til en evt. intern fakturering og så arbejde videre med data på anden vis, eller om du rent faktisk vil fakturere det internt til en anden afdeling fra systemet.

Denne form for ABC (Activity Based Costing) analyse synliggør, hvor meget tid de forskellige afdelinger låner af hinanden. Det giver grobund for nogle interessante dialoger internt i organisationen.

Internt arbejde der faktureres eksternt

En intern opgave kan også viderefaktureres til en kunde. Dermed får din interne afdeling betaling for deres ydelser, som så kommer med på kundens faktura som en ekstern omkostning, ligesom hvis du gør brug af eksterne konsulenter, som også skal viderefaktureres.

I princippet vil det skabe en dobbeltomsætning, da du fakturerer tid både internt og eksternt, men du kan vælge, at den interne fakturering ikke skal figurere i de månedlige eller årlige rapporteringer, så du hele tiden har det retvisende overblik over jeres økonomi.

Click here to see our sample offer!