Nem styring af løntid

Giv medarbejderne en nem løsning til håndtering af deres løntid, så de kan spare tid og få bedre overblik i hverdagen.

Løntidsstyringen i TimeLog er ideel for virksomheder med overenskomst- og timeansatte, fordi der kan laves regler for forskellige overenskomster med hensyn til afspadsering, overtid, ferie og fravær. For eksempel kan I lave lønkoder, så medabejderne kan registrere de første 8 timer i weekenden som 50% ekstra timer til afspadsering, mens de efterfølgende timer giver 100% ekstra.

Følg med i flextid og afspadsering

Med vores løntidsrapportering kan både medarbejdere og ledelse uge for uge følge hvor mange timer, der er sparet op til afspadsering, og om kontoen for flextid ligger over eller under den aftalte arbejdstid.

Der er flere måder at håndtere løntid på. Enten ved at bruge et online stempelur eller udvide timesedlen med en løntidssektion. For hver medarbejder kan du bestemme hvilken af mulighederne, der skal være til rådighed for vedkommende.

Derved bliver indsamlingen af løntid mere fleksibel, idet fx administrative medarbejdere arbejder på en anden måde end medarbejderne i en produktionshal gør. 

Løntid i timesedlen

Er der ikke brug for at kende medarbejdernes arbejdstidspunkter, så kan I vælge at udvide timesedlen med en løntidssektion. Her indikerer medarbejderne, hvor mange af timerne der er normalarbejdstid og fordeler resten af timerne på de opsatte lønkoder. På denne måde holder TimeLog styr på din afspadsering og flex, mens tal for fx projekttid og fakturérbare timer håndteres af TimeLog.

Overfør data til lønsystemet

For at gøre lønhåndteringen endnu nemmere, så tilbyder vi fileksporter til forskellige lønsystemer, så I slipper for at indtaste løndata manuelt. Vi har også et API til fil-integration , hvor I kan bygge jeres egne fileksporter, hvis I har specielle behov. 

Lige nu bruger vi TimeLog til tidsregistrering, projektstyring og løn-kørsler, og det er supernemt.
Anna Porse Nielsen, CEO, Seismonaut A/S

Præsentation af TimeLog

Få en 20 minutters online walk-through foran din skærm.

Online præsentation af TimeLog