Personale & HR

Spar ressourcer i HR-afdelingen

TimeLog har en vifte af funktioner, som letter personaleadministrationen.

Med TimeLog får I en række redskaber til at håndtere personalets flextid, afspadsering, ferie, sygdom og orlov. Det gør lønkørsler og planlægning af ferie let og overskueligt. Til både medarbejdere og ledelse er der rapporter, som opgør arbejdstid, fravær og ferie. Bliv klogere på, hvordan I tidsregistrerer med TimeLog.

I TimeLog kan I:

  • Oprette jeres egne fraværskoder, som passer til de lønkoder, I gør brug af i jeres lønsystem
  • Eksportere rapporter om løntid og fravær til Excel eller XML, så de herefter nemt kan importeres i jeres lønsystem
  • Registrere al jeres ferie i TimeLog, og I får en grafisk oversigt over, hvornår de enkelte medarbejdere har planlagt ferie og andet fravær
  • Få vist sygdom i samme overblik, så det er nemt at holde styr på alle medarbejdernes fravær

Integrér med dit lønsystem!

Se hvilke løn- og andre systemer du kan forbinde med TimeLog.

Registrering af udlæg og rejser 

Når du registrerer udlæg og rejser i TimeLog, knyttes de enten til et internt projekt eller et kundeprojekt. Når udlæggene registreres vælges det, om de er medarbejder- eller firmabetalte. Dermed modtager du en godtgørelse for de udgifter, du selv har betalt samtidig med, at registreringerne let kan viderefaktureres til kunden. I selve rejseafregningen kan du registrere kørsel, diæter, ophold og andre omkostninger. Udskriv en oversigt fra TimeLog og vedlæg dine bilag, når du vil aflevere udlæg og rejseafregninger. 

Godkendelse og viderefakturering af udlæg

Der kan opsættes processer for godkendelse og afstemning af registrerede udgifter i TimeLog. Er du leder og skal godkende udlæg og rejseafregninger, kan du samtidig vælge, om de skal faktureres eller ej. Fakturérbare udlæg og rejseafregninger kan viderefaktureres med en avance, så den interne og eksterne omkostning adskilles. Ydermere er det muligt at importere indkøb/udlæg fra fx økonomisystemet direkte ind i TimeLog og på den måde få et realistisk billede af projektets omkostninger.

Løntidsstyring i TimeLog

Løntidsstyring i TimeLog giver mulighed for en mere avanceret lønstyring. For jer der har brug for, at personalet registrerer, hvornår de er kommet og gået, har vi komme-gå funktionen, som fungerer som et stempel-ur i TimeLog. 

Hvis det er for detaljeret, og I blot skal holde styr på flex i forhold til overenskomster, så er der mulighed for at indikere denne løntid via en udvidelse af ugesedlen.

TimeLog er en del af jeres økosystem

TimeLog integrerer til mere end 15 løn- og økonomisystemer, så I slipper for manuelle arbejdsgange, dobbeltarbejde og spildtid på controlling. 

Se om vi integrerer til jeres system nu

Click here to see our sample offer!