Få projektplanlægning, der hjælper projektlederen i mål og minimerer administrative opgaver

Skip to content

Projektplanlægning

Effektiv projektplanlægning

Gør projektplanlægning overskuelig og effektiv med en række avancerede værktøjer.

Projektplanlægning med TimeLog letter projektstyring og arbejdsgange, da projektlederen ikke skal bruge tid på administrative opgaver, men kan koncentrere sig om det væsentlige - nemlig at komme i mål med projektet.

Alle opgaver kan oprettes ud fra standardindstillinger og -projekter, så du kun skal ændre undtagelserne.

Se hvad vi kan gøre for dig!

Med TimeLogs projektplanlægning kan I desuden:

  • Lave detaljerede budgetter for både projekt og medarbejder
  • Tilføje ressourcer direkte på fase- og projektniveau
  • Bruge ETC-funktionen for en hurtig tidsestimering på opgaverne og samtidig styrke den interne vidensdeling
  • Sammenligne performance på både projekt- og opgaveniveau på tværs af alle projekter
  • Søge efter medarbejdere og/eller kompetencer og tilknytte dem direkte til projektet
  • Styre timepriser og valutaer per projekt

WBS som framework for projektplanlægning

WBS står for Work Breakdown Structure. Udtrykket dækker over en metode, hvor man opdeler projekter i del-opgaver. I TimeLog kan I hierarkisk opdele projektplanen i op til fem niveauer. På denne måde bliver det nemmere at estimere projektets størrelse.

Gør også brug af milepæle for at holde øje med, om I når jeres deadlines.

Flere kontrakter i samme projekt

Det er muligt at kombinere flere kontrakttyper på samme projekt – Med udgangspunkt i en overskuelig kontraktside, kan I let overskue fremdriften på jeres projekter. Fx kan I på et fastprisprojekt få brug for ekstra faser, når der kommer uforudsete opgaver, der f.eks. afregnes efter medgået tid til en anden timepris. I kan også selv definere, om opgaven skal faktureres eller ej – noget der øger fleksibiliteten i større og mere komplekse kundeprojekter. Fakturérbarhed kan tilvælges på både fase- og projektniveau ligesom der er mulighed for både simpel og avanceret timeprisstyring. 

Overfør projektplan fra Microsoft Project

I projektplanlægningen kan individuelle fasebudgetter i timer og kroner samt start- og slutdatoer på faser give en stærk styring af projektets performance. Med oprettelse af milepæle og Gantt-kort i projektrapporter kan I være sikre på at få det hele med før projektet går i gang. I kan alternativt vælge at planlægge hele projektet i Microsoft Project og herefter overføre projektplanen via TimeLogs integration.

Click here to see our sample offer!