Projektrapportering på den lette måde Skip to content

Projektrapportering

Fyldestgørende projektrapportering

Med TimeLog behøver projektrapportering ikke at være en sur pligt, der tager lang tid og skal konsolideres i en masse forskellige Excel rapporter.

Projektledere er ofte handlingsmennesker, der hellere vil brug tid på arbejde, der bidrager til projektets fremdrift, og som skaber synlige resultater for kunden og bundlinjen, end at bruge tid på administrative opgaver.

Projektlederens rolle kræver dog, at denne også skal stå for den administrative del med at holde styr på projektets projektplaner, ressourcer og budgetter samt projektrapportering til ledelsen, kunden og andre interessenter – og helst med et minimalt tidsforbrug.

Projektrapportering der også tilgodeser projektlederens behov

Det kan være udfordrende at have en overskuelig projektrapportering, som både tilgodeser kunden, økonomiafdelingen, ledelsen og projektlederen. Ofte er det projektlederens behov, der bliver tilsidesat, men med vores projektrapportering tages der udgangspunkt i projektlederens krav, som er at have et effektivt og intuitivt projektrapporteringsværktøj uden at gå på kompromis med de andre interessenters behov. TimeLog giver også ledelsen mulighed for selv at hente ledelsesrapporter med relevante data.

Overskuelige rapporter

Med vores projektrapportering kan projektlederen på få minutter hente præcise rapporter, som dokumenterer fremdrift, budgetstatus og ETC (Estimated Time to Completion). Et eksempel kan være projektporteføljerapporten, som samler hele virksomhedens projektaktivitet i ét skærmbillede.

Eksportér data

Gantt-kortene i TimeLogs projektrapportering er et uvurderligt værktøj til visualisering under planlægningen af projekterne og senere til at følge fremdriften. Data fra projektrapporter kan eksporteres til andre programmer og formater, fx Microsoft Excel eller XML, og det kan integreres med andre systemer gennem vores Reporting API.

Værdien af projektrapportering kan være svær at måle, men en stærk projektrapportering sikrer ledelsesmæssig fokus samtidig med, at I ved, om I overholder deadlines og budgetter, og om jeres ressourcer bliver brugt de rigtige steder.

Vil du vide mere om rapporteringsmulighederne i TimeLog, så læs mere om vores fem typer af ledelsesrapporter.

Se hvad vi kan gøre for dig!

Click here to see our sample offer!