Ressourcebelastning

Hvor belastede er ressourcerne?

At få overblik over jeres ressourcesituation kan være udfordrende i en travl hverdag. Få det store overblik i vores ressourceplanlægger.

Som udgangspunkt vil TimeLog automatisk beregne ressourcebelastningen per medarbejder per opgave. På hver opgave vil belastningen blive jævnt fordelt fra opgaven starter til den slutter.

Men mange gange er virkeligheden jo en anden - eksempelvis, hvis der på en længere opgave er pause i arbejdet, eller der er tidspunkter med mere arbejde end andre. I vores ressourceplanlægger har I selv mulighed for at overskrive TimeLogs beregnede ressourcebelastning med en selvvalgt belastning og endda at lade denne justering flyde tilbage til projektets budgetter, så belastningen på projektbudgetter og tidsplaner altid er opdateret og synkroniseret.

Ressourcestyring via kalenderen!

Fremtidige aftaler i din kalender, registreres i ressource-planlæggeren i TimeLog. Det sikrer en mere retvisende belægningsgrad og giver dig det fulde overblik!

Ressourceplanlægning i Outlook

Fremtidige aftaler i din kalender, registreres i ressource-planlæggeren i TimeLog. Det sikrer en mere retvisende belægningsgrad og giver dig det fulde overblik!

Ressourceplanlægning i Outlook

Statisk og dynamisk belastning

Ressourcebelastningen i projekter er typisk dynamisk - forstået på den måde, at medarbejderen vil få mere og mere travlt, såfremt der ikke bliver registreret tid på opgaver, som skal afsluttes på et givent tidspunkt.

Driftsopgaver har derimod ofte statisk karakter. En medarbejder, som eksempelvis varetager løbende serverovervågning eller deltager i et fast ugentligt møde, får ikke mere travlt af, at opgaven ikke blev udført, eller at der ikke blev registreret tid på den. 

For at sikre en optimal og effektiv ressourcestyring kan I angive, om arbejdsopgaverne er dynamiske eller statiske. Herefter vil TimeLog vise et præcist billede af arbejdsbelastningen i virksomheden.

Opfølgning på arbejdsplanerne

Den største udfordring forbundet med at bruge it til ressourcestyring er ofte ikke at lægge planerne ind, men derimod at håndtere ændringer og akut opståede situationer.

Ud over ressourcestyringsværktøjet indeholder TimeLogs ressourcemodul også et værktøj til evaluering af arbejdsplaner. Værktøjet er målrettet processen med løbende opfølgning på aftalte ugeplaner per medarbejder – en styringsmodel som særligt findes i SCRUM-projektmodellen.

Værktøjet tager udgangspunkt i det i ressourceplanen bookede arbejde per uge og sammenholder dette med det registrerede arbejde i samme uge. Således bliver det enkelt at følge op på, om de aftalte (bookede) opgaver er udført, ligesom det også er muligt at aflæse, hvilke ikke-bookede opgaver, som en medarbejder har arbejdet på i en given uge.

Allerede nu kan vi se på vores regnskaber, sammenlignet med sidste år, at det har været en god investering. Tallene fra i dag er meget bedre end før vi anvendte TimeLog.
Svein H. Syversen VD, Docmap
Click here to see our sample offer!