Time- og sagsstyring

Få styr på dit faktureringspotentiale

Kom i gang med tidsregistrering på under 30 sekunder, så du nemt kan fakturere kunderne uden den store administration.

Hos mange konsulentvirksomheder, herunder især advokater og revisorer, er det ikke nødvendigt med detaljeret tidsregistrering og dyb projektstyring. Det skal være simpelt, hvor der bare registreres tid på en kunde, som skal faktureres.

Simpel tidsregistrering - dyb funktionalitet

Ofte har de simple time- og sagsstyrings systemer problemer med at kunne understøtte de afvigelser, der kan være behov for. Det er få standardprodukter på markedet, der kan håndtere afvigelser og flerstrengede behov på samme tid, hvorfor mange systemer kommer til kort.

Med TimeLog kan du foretage simpel time- og sagsstyring, men også nemt betjene de kunder, som kræver en mere specifik dokumentation af tidsforbruget. Noget som helt simple time- og sagssystemer ikke kan levere.

Samtidig kombineres det traditionelle time- og sagssystem med et regulært projektstyringsværktøj. Udover dette får du adgang til en lang række økonomiske analyser som dækningsbidrag pr. kunde/projekt/medarbejder og intern/ekstern%.

Denne løsning er et klassisk eksempel på, hvordan TimeLog opererer efter princippet ”start simple – grow complex”. 

Integration til løn- og økonomisystemer

Med standardintegrationer til også økonomi- og lønsystemer kan du samtidig spare tid på den daglige administration, så du kan bruge tiden på det, som du gør bedst. 

Click here to see our sample offer!