Situationer hvor projektledelse er ineffektiv?

Situationer hvor projektledelse er ineffektiv?

Der er situationer, hvor projektledelse ikke er den rigtige tilgang.

Projekter med få opgaver

Hvis du har et kundeprojekt med en eller få opgaver vil det være overkill at oprette en projektledelsesproces. Keep it simple.

Kortsigtede projekter

Nogle projekter tager måske kun et par timer fra start til slut. Især i konsulent- og reklamebrancherne kan du opleve at have mange ad hoc-opgaver. I disse situationer vil det være for tidskrævende at oprette en projektplan.

Projekter med små teams

Hvis I kun er et par stykker kan en uddybende projektplan være for kompliceret. Hvis I arbejder sammen vil det være for meget at have én person dedikeret til at styre projektet, fordi der vil være for få opgaver til ham eller hende.

Hvornår er det passende at bruge projektledelse?

Der er masser af situationer, hvor projektledelse er den rigtige tilgang. Hver gang du star i en situation, hvor du skal styre ressourcer, tidsplaner og koordinere forskellige aktiviteter og opgaver med forskellige mennesker, har du brug for projektledelse. Her følger et par situationer, hvor projektledelse er relevant.

Projekter med komplicerede opgaver

Hvis du har projekter, hvor mange opgaver er afhængige af hinanden og skal udføres af forskellige mennesker på forskellige tidspunkter, er projektledelse afgørende for at få alt til at hænge sammen.

Langsigtede projekter

Nogle projekter tager måneder, endda år. Tænk bare på byggebranchen. Uden projektledelse vil teamet miste overblikket over, hvor de er på vej hen, og hvad de skal have lavet.

Projekter med store teams

Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? Hvis du skal lede et stort team med mange forskellige kompetencer og færdigheder er det vigtigt at have en solid projektplan, der styres af en dygtig projektleder.

Inspiration til din forretning

  Tidsregistrering i Excel