Brug Excel til at registrere jeres tid

Tid er penge. Især for dig, der arbejder på timebasis, som konsulent eller på kundeprojekter.

Med vores gratis skabelon til tidsregistrering i Excel er du godt på vej mod bedre dokumentation, planlægning og performance

Optimér arbejdstid og projekter

Fire fordele ved TimeLogs Excel-skabelon

Timeforbrug knyttes til dine projekter
Fakturérbar værdi
beregnes for projekter på medgået tid
Projektets dækningsgrad
udregnes automatisk
Nem dokumentation
af opgaver og timeforbrugDOKUMENTATION

Hvad bruger du tiden på?

Dokumentér opgaver og tidsforbrug med tidsregistrering i Excel.

Brug dokumentationen til kunder, kolleger eller når du fx skal estimere nye opgaver eller evaluere et afsluttet projekt.

 

 PLANLÆGNING

Kan du bruge tiden bedre?

Brug din tidsregistrering proaktivt.

Tidsregistrering er et stærkt styringsredskab, der gør det nemmere at prioritere opgaver, planlægge nye projekter og estimere, hvor lang tid et projekt vil tage.

 

 PERFORMANCE

Få et effektivt projektbudget

Hold øje med mere end arbejdstid på dine projekter.

Vær opdateret på projektets dækningsgrad (omsætning når omkostninger er trukket fra) og fakturérbare værdi.