Direktørens rettigheder i TimeLog Project

Direktøren

Få det fulde overblik over medarbejdernes, afdelingernes og virksomhedens performance.

Direktøren har adgang til de samme funktioner og features, som projektlederen og projektmedarbejderen. Herudover har direktøren rettigheder til menuen Ledelsesrapporter (F9), hvor der findes en lang række data om performance for hele organisationen. I modsætning til afdelingslederen, der kun har adgang til data fra sin egen afdeling, kan direktøren få overblik over performance i alle afdelinger på tværs af hele organisationen.

Rettighederne indebærer adgang til:

  • Godkendelsesflows og budgetter
  • Rapportering og analyser
  • Datakørsler
  • Personaleadministration
  • Justering af data
  • Import og eksport af data ift. andre systemer

Departments, Extranet og Skills

Øverst i menuen Ledelsesrapporter findes de udvidelsesmuligheder i TimeLog Project, som administreres på ledelsesniveau.

Bruger I TimeLog Departments har I mulighed for at få et realtidsbillede af, hvordan ressourcerne lånes ud mellem afdelingerne. Dette kan fx bruges som basis til intern fakturering. TimeLog Extranet er et udvidelsesmodul, som er gratis for alle. I Extranetadministrationen kan man for hver kunde oprette login samt beslutte, hvilke data de skal have adgang til, og hvis I gør brug af TimeLog Help Desk, så er det også her I aktiverer muligheden for at kunderne kan rapportere sager gennem extranettet.

Ledelsesrapporter 1

I CV-modulet som er en del af TimeLog Skills er der endvidere mulighed for at søge på kompetencer blandt medarbejderne og eksterne konsulenter fx til bookning af ressourcer på projekter, eller til at give overblik over kompetencer – fx om der skal ansættes nye ansigter.

Godkendelsesflows og budgetter

I godkendelsesmenuen er der adgang til en række godkendelsesflows for data om medarbejdernes tidsregistreringer, rejseudgifter og indkøb. 

Ledelsesrapporter 2

Herudover kan der opstilles budgetter på medarbejder – og virksomhedsniveau, i forhold til fx mål for intern/ekstern %, for omsætningsmål og lignende. Disse budgetter vises for den enkelte medarbejder i KPI-rapporten i hovedmenuen. Med rettighedsniveau som Direktør har man mulighed for at følge op på budgetterne med realiserede tal til fx bonusberegning.

Rapportering & analyser

Selve menuen for ledelsesrapportering er stor og omfattende. For at gøre det mere overskueligt har vi inddelt rapporterne i undermenuer. Her finder du rapporter til alle former for rapportering på ledelsesniveau – herunder de meget populære analyse-rapporter, som giver mulighed for at analysere på tværs af data og samtidig dykke dybt ned i resultaterne. Pivot-rapporten kan vise data grupperet fx per medarbejder, projekt, projekttype, fasetype og meget mere. Den viser enten resultater i tabeller eller i forskellige grafer. 

Ledelsesrapporter 3

Produktionsrapporterne viser hvor meget arbejde, der er registreret på hhv. projekt- og afdelingsniveau. Her vises arbejde i hhv. timer og kroner, og du kan se kostpris, hvor meget arbejde der er registreret, hvad der er indtægtsført, og om der har været nedskrivninger på projektet.

I kunderapporterne er det kundeanalyser, der er i centrum, hvor i produktionsrapporterne er det mere virksomhedens ressourcer, og hvordan de bruges, der er fokus på.

I bogføringsrapporterne er det de overordnede økonomiske analyser, der er omdrejningspunktet. Se i realtid hvad der er faktureret månedsvist i virksomheden, samt hvilke kunder og projekter I har omsætning på.

Projektporteføljerapporten er et stærkt værktøj, som bruges til at se status på fx alle aktive projekter, hvor meget budget er der tilbage, hvornår er der sidst blevet registreret tid, og hvad er dækningsbidraget samt gennemsnitlig timepris og meget mere. Du vælger selv, hvilke data du vil have vist i oversigten.

Medarbejderrapporterne viser performancetal – både for den enkelte medarbejder og afdelingen (ved brug af TimeLog Departments) eller virksomheden som et samlet hele. Faktureringsgrad og intern/ekstern analyse er to af de mest benyttede rapporter for mange konsulentvirksomheder. Rapporten medarbejdernøgletal giver mulighed for at vælge mellem 11 forskellige nøgletal og sammenligne medarbejdernes performance ud fra et valgfrit måltal.

Data til alle tider og lejligheder

Dataudtrækningsrapporterne giver relevante informationer på hhv. projekter, faser, ressourcer, kunder, fakturaer osv. Det er rapporter, der sorterer på netop de ting, der er brug for at få et hurtigt overblik og er relevante for især ledere, der skal rapportere i dybden og eventuelt gerne vil samle data fra forskellige systemer eller bare gerne vil have mulighed for at lave deres egne Excelrapporter. Et tip; når der eksporteres til fx Excel, så vil der forekomme mere data end der vises i TimeLog Project i de fleste rapporter.  

Ledelsesrapporter 4

Justering af data

Datakørselssektionen giver mulighed for at justere jeres timepriser fra en specifik dato på alle jeres eksisterende projekter. Den er en stor hjælp, hvis jeres priser ændres. I denne menu kan man også nemt gå ind og justere, hvorvidt registreringer skal ændres til at være fakturérbare/ikke-fakturérbare.

Ledelsesrapporter 5

Personaleadministration

I sektionen for personaleadministration findes en række rapporter, der viser fordelingen af arbejdstid på fravær og flex, hvor mange tidsregistreringer medarbejderen har lavet, og om medarbejderen er bagud med tidsregistreringen. Det kan være nyttige værktøjer før afholdelse af fx medarbejdersamtaler eller som styringsværktøj – fx kan et par dages forsinkelse på tidsregistreringen betyde, at timer ikke bliver faktureret, og dermed bliver månedens performance på afdelings- eller virksomhedsniveau lavere end ventet. 

Ledelsesrapporter 6

Import og eksport af data

Har I brug for at importere indkøb/udlæg ind i TimeLog Project fra andre systemer, så findes den funktionalitet under denne menu. Med TimeLogs standardeksport af fakturaer, kan I også importere data til alle økonomisystemer, der modtager enten .CSV- eller .txt filer.

Ledelsesrapporter 7

 

Dette har du adgang til...

Udover at have adgang til de beskrevne menuer og funktioner, så har du også adgang til alle funktionaliteter gældende for følgende rettighedsniveauer:

Den eksterne medarbejder

Projektmedarbejderen

Projektlederen

Tilbage til forsiden med

Kontakt din systemadministrator hvis...

Vi har her vist dig alle muligheder i systemet. 

Kontakt din systemadministrator, hvis du mangler instruktion i at bruge dem.

  Tidsregistrering i Excel