Læs om den eksterne medarbejders rettigheder i TimeLog Project

Ekstern medarbejder

Som ekstern medarbejder kan du kun benytte TimeLog Project til tidsregistrering på de projekter, du er allokeret til.

Tidsregistrering som kernefunktion

Når du logger ind i TimeLog Project, vil du komme direkte ind til tidsregistreringen i TimeLog Project. Her er der valgt for dig, om det enten er Timesedlen eller Ugesedlen, du skal bruge.

Ugesedlen

Ugesedlen viser alle de opgaver, du er tilknyttet. I denne matrix registrerer du tid og kan vælge at tilknytte en kommentar til hver enkelt tidsregistrering, du laver.

Når du er færdig med at tidsregistrere kan du lukke din ugeseddel ved at trykke på linket Ugerapport – Indsend/Udskriv i øverste højre hjørne. Herefter kan du ikke længere redigere dine tidsregistreringer.

Ekstern Medarbejder Projektpersona

 

Timesedlen

Timesedlen er god, hvis du er tilknyttet rigtig mange opgaver og ugesedlen dermed bliver for uoverskuelig. Fra timesedlen vælges kunde, projekt og periode, så i modsætning til ugesedlen, bygger du din ugentlige arbejdsliste i stedet for at have vist alle mulighederne i en stor matrix.

Ekstern Medarbejder 2 - Projektpersona

 

Når du er færdig med at tidsregistrere, kan du lukke din timeseddel ved at trykke på linket Ugerapport – Indsend/Udskriv i øverste højre hjørne. Herefter kan du ikke længere redigere dine tidsregistreringer.

Forskellen på Ekstern medarbejder og projektmedarbejderen

Den eksterne medarbejder betragtes som en midlertidig ressource og benyttes oftest til eksterne konsulenter/freelancere, der skal arbejde på nogle af organisationens projekter. Det betyder, at denne rolle kun har adgang til enten Timeseddel eller Ugeseddel, som er prædefineret i systemadministrationen. Derudover er denne bruger også afgrænset fra at kunne registrere flex, ferie og fravær samt indkøb/udlæg og rejseafregninger. Derudover sættes der heller ikke normtid på denne type medarbejdere, og de kan heller ikke se virksomhedens generelle projekter i tidsregistreringsinterfacet.  

 

Dette har du adgang til...

Den eksterne medarbejder har kun rettigheder til tidsregistrering i TimeLog Project. Ønskes yderligere funktionalitet, skal du opgradere til projektmedarbejder.

Tilbage til forsiden med

Er der features I ikke har slået til?

Vi har vist dig alle muligheder i systemet ift. dit rettighedsniveau. 

Mangler du nogle af de features, som vi har beskrevet, så kontakt din system-administrator, som evt. kan slå dem til i systemadministrationen.

  Tidsregistrering i Excel