Hvad kan en systemadministrator i TimeLog Project?

Systemadministrator

Som systemadministrator har du adgang til alt funktionalitet og opsætning i TimeLog Project.

Rettigheder til det hele

Systemadministratorer har adgang til alle funktioner i TimeLog Project, og er den brugergruppe, der er første led, når medarbejderne oplever problemer, skal have udvidet deres rettigheder i systemet eller har spørgsmål til funktionaliteten. I systemadministrationen har du mulighed for at slå rapporter til og fra samt justere på jeres indstillinger ift. fx tidsregistrering, projektoprettelse, fakturatemplates, lønkoder og meget mere.

Klik hvis du vil læse mere om:

Generelle indstillinger

De generelle indstillinger er en generel opsætning af systemet – herunder tilvalg og aktivering af moduler (Extranet, feriekalender, regnskabsperioder  m.v.) samt indstillinger for bl.a. hvilke funktioner der skal være tilgængelige ved oprettelse af rejseomkostninger og opsætning af KPI-beregninger. Opsætning af tidsregistrering er en helt central funktion, hvor du kan vælge, hvordan medarbejderne kan registrere tid samt konfigurere kolonner, indhold, regler/advarsler og lignende. 

Generel Start

De generelle indstillinger styrer de fleste overordnede funktioner i TimeLog Project.

Integration, API og rapportering

Vil I gerne integrere andre systemer med TimeLog Project eller gøre brug af vores Reporting API, så har I mulighed for at slå denne funktionalitet til her. Alle funktioner vedrørende TimeLogs API’er foretages herindefra, ligesom standardintegrationerne med e-conomic og SharePoint konfigureres fra Standardintegrationer

API Mm

Under Opsætning af menuer og rapporter har du mulighed for at vælge, hvilke rapporter som skal være tilgængelige i de forskellige menuer. Typisk vil opsætningen af rapportering og menuer i systemet kun skulle foretages en enkelt gang, men kommer der nye rapporter til, så er det her, du skal aktivere dem. I Avancerede rapportindstillinger kan I definere forskellige indstillinger på tværs af rapporterne fx hvilke eksportmuligheder I vil have aktiveret, hvad en referencedag (mandedag) er i jeres virksomhed og meget andet.

Medarbejdere – opret og angiv rettigheder

I Medarbejdersektionen styres de forskellige medarbejderes rettigheder. Her oprettes medarbejdere, styres normtid samt medarbejdertyper (fx projektleder, konsulent eller fuldtidsansat vs. deltidsansat osv.). Menupunktet Rettighedsstyring er især vigtigt, da det giver det overordnede overblik over, hvilke rettigheder de enkelte medarbejdere har i TimeLog Project samt, hvem der fx har adgang til TimeLog Help Desk, CRM eller Salary. Det er også her, du skal deaktivere de medarbejdere, som ikke længere skal have adgang til TimeLog Project, så I ikke bliver faktureret for dem.

Medarbejdere 3

Indstillinger for projekter

Opsæt projekter og rediger fasetyper, projekttyper, kategorier – eller design jeres egen projektskabelon, hvis I benytter jer af den samme model hver gang. Mulighederne er mange i sektionen Projekter, ligesom projektfaktoren kan opsættes, så den måler præcis efter jeres ønsker og behov og derved giver et bedre og mere retvisende billede af, hvor rentable jeres projekter/kunder er. 

Projekter 4

I menupunktet Opsætning kan I gøre dagligdagen lettere for projektlederne, da du her kan prædefinere indstillinger for nye interne projekter samt kundeprojekter (eksterne projekter). Det giver både en kvalitetssikring af projektoprettelserne samt sparer projektlederne for at skulle tage stilling til disse ting hver gang et nyt projekt oprettes. Projektlederne skal så kun ændre indstillingerne på nye projekter, hvis der er afvigelser fra normen.

Økonomi og fakturering

Denne sektion indeholder som projektindstillingerne en række vigtige funktioner, der omhandler den daglige brug af TimeLog Project i et økonomisk perspektiv. Muligheden for at køre projekter i flere valutaer kan indstilles i denne sektion under Timepriser, hvor der er mulighed for at oprette både standard- og kundespecifikke prislister i forskellige valutaer (dog ikke i TimeLog Project Team Edition). Det er også herfra, at opsætningen af fakturalinjeeksport kan konfigureres, en feature, der gør det muligt at importere faktureringsdata fra TimeLog Project til jeres eget økonomisystem via en .csv- eller .txt-fil. 

Økonomi 5

Lønkoder, normtid og Skills

I TimeLog Project vil opsætningen af medarbejdernes arbejdstid, kompetencer og løn være at finde fra underliggende sektioner. For at registrere og opgøre tiden korrekt, kan I oprette lønkoder til fx barsel, sygdom, ferie, flex og barns første sygedag. Under Helligdagskalendere kan I oprette forskellige helligdagskalendere, hvis I har medarbejdere i forskellige lande: 

Lønkoder 6

Normtid 7

Salgsafdelingens livline: Kundedatabasen

Denne menu styrer indstillingerne for jeres kundedatabase. Det er også her, I kan tilføje grupper, som er jeres mulighed for at lave jeres egne segmenteringskriterer på kunder og kontaktpersoner.

For dem, der benytter sig af CRM-modulet, er der en lang række muligheder for at indstille de ekstra CRM-funktionaliteter som salgsmuligheder og opgavetyper. Har I ikke tilknyttet TimeLog CRM vil menuen hedde Kunder og kontaktpersoner og indeholde færre menupunkter.

CRM 8

Udgiftsregistrering – send bilagene til tælling

I udgiftsregistrering kan du vælge, hvilke betalingsformer I bruger internt, hvilke diætsatser og kørselssatser der benyttes i virksomheden og sidst men ikke mindst, hvilke typer udgifter I typisk opretter i virksomheden. Udgiftssektionen opsættes som regel kun en enkelt gang, hvorefter nye udgiftstyper el.lign. altid tilføjes, hvis nødvendigt. 

Udgifter 9

Help Desk

Help Desk er et tilkøbsmodul, hvor du som TimeLog Project-bruger opretter supportsager og knytter filer til sagen. I opsætningen af Help Desk vælger du, hvilke typer supportsager I kan oprette – fx almindelige spørgsmål, produktspecifikke spørgsmål, bugs osv.

Helpdesk 10

Ligeledes opsættes bl.a. åbningstider (telefontider eksempelvis), supportsagers prioriteter, og hvorvidt journalposter skal publiceres til Extranettet og deles med kunderne.

Skills

Skill CV 11

Bruger I TimeLog Skills vil I have menupunktet CV modul, og det er her, I administrerer de forskellige kompetencer, som bruges i CV’erne. 

 

 

Dette har du adgang til...

Systemadministratoren har fuld adgang til hele systemet, herunder funktionaliteter gældende for følgende rettighedsniveauer:

Den eksterne medarbejder

Projektmedarbejderen

Projektlederen

Direktøren

Tilbage til forsiden med

Adgang til det hele...

Systemadministratoren har adgang til al funktionalitet i TimeLog Project. 

  Tidsregistrering i Excel