Utveckla ditt företag

2020 rapport dokumenterar att mognad driver markant bättre resultat

När du jobbar dedikerat med ditt företags mognad får du ett mycket bättre resultat och ett mer välfungerande företag. Det visar en internationell rapport från amerikanska SPI Research.

24. mar 2020 | 4 min läsningstid
Per Henrik Nielsen
Per Henrik Nielsen,"Pelle", är VD i TimeLog. Med mer än 20 års internationell erfarenhet, bl.a. som VP och Head of Consulting hos Ericsson, är Pelle en garant för att TimeLog tar sin egen medicin och konstant jobbar med att boosta sin egen mognad.

”Kvalitet är aldrig en slump. Det är alltid resultatet av en intelligent insats.”

Så säger John Ruskin – en av viktorianismens ledande intellektuella – om det att lägga manken till.

Om den gamle konstprofessorn och konstkritikern även hade varit affärsman hade han mycket väl kunnat lägga till: ”Och kvalitet lönar sig – även på resultatraden.”

Apropå kvaliteten på dina interna affärsprocesser så är Ruskins slutsats identisk med slutsatsen i SPI Researchs stora mognadsrapport för konsult- och rådgivarbranschen.

För här visar omfattande data att kvalitet (eller mognad) verkligen lönar sig.

När du säger mognad …?

Innan vi går över till SPI-rapportens resultat ska vi ha koll på det med kvalitet och mognad i dina affärsproceser.

Vad innebär mognad i det här sammanhanget?

Du kan jämföra det mindre mogna företaget med det lokala fotbollslaget i division 6 medan det mogna företaget spelar i Premier League.

På division 6-laget är strategi och taktik i bästa fall valfritt. På samma sätt beror segrarna oftast på om lättfotade Kenta på mittbanan hittar sin dagsform, gör mål och samtidigt fungerar som mur för lagets backar.

”Mognad är förmågan att standardisera affärsprocesser och ledarskap.”
- 2020 SPI Research Professional Services Maturity Benchmark

I Premier League laget är det tvärtom. Här är det strategi, taktik och ett skickligt lag med ett väl fungerande samarbete som driver framgången.

Överför fotbollsanalogin till ditt företag. Då kommer du säkert snabbt på områden där ditt företag är mer eller mindre moget.

Click here to see our sample offer!

Jaha, no shit, Sherlock!

Du tycker kanske att det är en självklarhet att proffslaget slår division 6-entusiasterna.

Och du kan med rätta fråga varför du behöver en rapport för att få veta det här.

Det behöver du för att det kräver en investering att jobba mot en högre mognadsnivå på ditt företag. Och det kräver engagemang.

Om du kan nämna ett enda företag som inte vill bli ännu bättre på det de gör – så bjuder jag på middag med allt betalt.

Du behöver data för din affärscase

Men det blir ännu svårare när du ska flytta resurser från kundmöten, utveckling och projektteam – även om det bara är tillfälligt – och lägga energi på att jobba med kvaliteten i era arbetsrutiner. Det blir dyrt i början och det är svårt att göra ett överslag för ROI på affärscasen.

Därför får mognad alldeles för ofta en permanent plats långt ner på prioritetslistan.

Och det är därför du behöver den här rapporten för att sätta siffror på affärscasen.

De kommer här.

Det tunga artilleriet – vad säger resultatraden (EBITDA)?

För din affärscase behöver du för och främst veta om en investering i ökad mognad lönar sig.

Och här ska jag avslöja – det gör det!

Om du tittar på skillnaden mellan de företag som befinner sig på det SPI Research kallar för mognadsnivå 1 (30 % av alla företag) och dem som har utvecklat sig till nivå 5 (5 % av företagen) är skillnaden på det genomsnittliga resultatet 21,2 procentpoäng.

Eller sagt på ett annat sätt – nästan en femdubbling av EBITDA.

SPI Researchs rapport visar även att vinsten inte bara finns i toppen av mognadsskalan.

Vi kan se att det finns vinster att hämta för varje steg som ditt företag rör sig uppåt på mognadsskalan.

Ser du statistisk på det är det mycket sannolikt att ditt företag ligger på nivå 1 eller 2. Det gör 56 % av alla företag.

Click here to see our sample offer!

Så om du nu tänker på ditt senaste årsresultat:

Vad skulle det innebära om ni flyttade er från nivå 1 till nivå 2 och ökade resultatet med 152 %?

Eller med 36 % som är genomsnittet om ni går från nivå 2 till nivå 3?

Okej – men kan du inte visa hur det hänger ihop?

Det ligger i sakens natur att resultatraden som nyckeltal alltid bara är grädden på moset.

I en ROI-beräkning finns det en massa kalkyler som inte syns om jag visar dig ett grovt samband mellan mognad och vinst.

Därför är det intressant när SPI-rapporten visar sambandet mellan mognad och prestation för ett brett spektrum av 160 nyckeltal som totalt sett utgör grunden för ditt årsresultat.

Rapporten ger oss bland annat nyckeltal för:

  • Ledarskapsförmåga
  • Faktureringsgrad
  • Omsättningstillväxt
  • Täckningsbidrag på projekt
  • Säljprocesser
  • Avräkningsmodeller

Allt som allt 160 KPI:er.

Här får du alla nyckeltal

Jag vill inte dyka ner i alla nyckeltal här utan uppmanar dig istället att hämta rapporten.

I TimeLog har vi valt att sponsra rapporten och därför kan du hämta den helt gratis via länken nedan (normalpris 20 600 SEK).

Vi har också tagit rapportens viktigaste nyckeltal och kokat ner dem till en snabböverskådlig 28-sidors Executive Summary.

Du kan hämta båda två här.

Mycket nöje!

Click here to see our sample offer!