Utveckla ditt företag

2021 benchmark om konsultbranschen: Skillnaden mellan topp och botten har aldrig varit större

I år finns det särskilt goda skäl att lära sig av erfarenheterna från alla de många konsultföretag som är med i benchmarken.

24. mar 2021 | 5 min läsningstid
Per Henrik Nielsen
Per Henrik Nielsen,"Pelle", är VD i TimeLog. Med mer än 20 års internationell erfarenhet, bl.a. som VP och Head of Consulting hos Ericsson, är Pelle en garant för att TimeLog tar sin egen medicin och konstant jobbar med att boosta sin egen mognad.

Lever du av att sälja tid, kunskap och expertis? Då tror jag att ditt affärslandskap har ändrat sig en hel del senaste året – och att du fortfarande navigerar i okänt farvatten nu under 2021.

Men som tur är så har årets största benchmark för konsultbranschen just dumpit ner på mitt skrivbord.

Med Professional Services Maturity Benchmark får du insikt i nyckeltal från mer än 560 konsultföretag och kan se vad som skiljer toppen från botten.

Benchmarken är på knappt 200 sidor. I den här artikeln visar jag därför på de tre tendenser som ditt konsultföretag ska fokusera på 2021.

Hämta den senaste versionen av benchmarken här

Konsultbranschen klarade sig bra under 2020, men det är en enorm skillnad mellan toppen och botten

I år finns det särskilt goda skäl att lära sig av erfarenheterna från alla de många konsultföretag som är med i benchmarken: Skillnaden mellan toppen och botten i konsultbranschen har aldrig varit större.

28 % av konsultföretagen i årets benchmark rapporterar således om tillväxt i omsättningen på mer än 15 % medan nästan 19 % rapporterar om en nedgång.

Så vad skiljer då toppen från botten? Det återkommer vi till. Först: En återblick på 2020.

Click here to see our sample offer!

2020: Kris och katalysator

Jag tror inte att jag säger för mycket om jag kallar 2020 för ett krisernas år. Vi har upplevt en överbelastad hälso- och sjukvård, ett enormt utmanat näringsliv, pressade familjer som balanserar hemskolning och hemarbete och saknaden efter social samvaro utanför hemmets fyra väggar.

Oavsett vilken kontinent du bor på, om du bor i storstan eller på landet, om du är på jobbet eller i hemmet, påverkas du av COVID-19.

Vi hänger ihop

För världen har kommit närmare. Vi hänger ihop. Och även om det – när det gäller pandemier – är en utmaning så är det enligt mitt synsätt även en del av lösningen.

När vi inser hur nära vi hänger ihop så inser vi även hur mycket vi kan lära oss av varandra.

Och hur snabbt vi kan utveckla oss när vi gör det.

Medan vi under våren 2020 famlade i blindo är vi – som samhälle, företag och individer – nu många erfarenheter rikare.

Och de erfarenheterna ska vi dela med varandra.

Därför är jag i år extra stolt över att TimeLog tillsammans med Service Performance Insight (SPI) är färdiga med den årliga Professional Services Maturity Benchmark. Med den i handen kan du dra nytta av mer än 560 konsultföretags erfarenheter och resultat från 2020.

Och som årets benchmark visar har de konsultföretag som klarade sig bäst:

  • Hittat nya sätt att jobba på
  • Ökat den digitala transformationen
  • Med framgång lagt om sina affärsmodeller med blixtens hastighet

På det sättet har 2020 både varit kris och katalysator. Och därmed hoppar vi till 2021.

De tre tendenserna som ger konsultföretagen framgång 2021

1. Hybrida företag

2020 fick konsultföretagen flytta från storkontoret till hemmakontoret. Årets Professional Services Maturity Benchmark visar att de flesta snabbt blev virtuella och att det gick relativt smärtfritt för verksamheten. Samma sak upplevde vi på TimeLog, som jag tidigare har berättat om i den här artikeln.

Se de sex digitala verktygen som håller igång min verksamhet under corona

För branschen som helhet föll on-site delivery till 41 % (från 57 % 2017), vilket framför allt drabbade resultatraden hos IT-konsulter. I gengäld betydde det för konsultföretag specialiserade på molnlösningar och analys att både vinster och tillväxt under 2020 närmade sig ett rekordhögt resultat.

Jämför konsultbranschen för olika yrkesområden och geografi i Professional Services Maturity Benchmark

Krisen ökar vår produktivitet

När vi granskar siffrorna för projektkvalitet och medarbetarproduktivitet visar benchmarken att bådadera ökar när vi jobbar hemma. Samtidigt såg vi under 2020 en liten stigning i andelen projekt som levererades i tid och att täckningsgraden på projekt upprätthölls.

Även om hemarbete kombinerat med hemskolning är en väldigt stor utmaning finns det även för medarbetare som måste jobba hemma en rad fördelar. Allra viktigast är här nog den ökade flexibiliteten.

Därför kommer du att under 2021 att få se fler hybrida företag. Även om man kan återvända till kontoret på heltid.

Hybrida företag kan definieras som de företag där vi både jobbar hemifrån och från kontoret. Och de kommer att öka under 2021.

Ett av de större tech-företagen som redan har anpassat sig till denna tendens är musikgiganten Spotify. I februari 2021 annonserade företaget att medarbetarna nu kan jobba från hela världen.

Spotify blir en av världen första, större hybridföretag

2. Dra på dig de digitala sjumilastövlarna

Som topptendensen visade kunde de flesta konsultföretag ställa om till virtuellt overnight. En enkät från McKinsey som ligger i linje med detta visar att krisen har förmått företagen att accelerera den digitala transformationen med 3–4 år.

Läs hela rapporten från McKinsey om hur COVID-19 påverkar verksamheten och tekniken

Digital transformation har länge varit ett hett ämne och 2020 stod det klart att vi under inga omständigheter kan fortsätta skjuta upp digitaliseringen och automatiseringen.

Om du trodde att ni skulle vara agila före 2020 är det inget mot vad som krävs idag.

Och det ska digitaliseringen – eller sagt lite tydligare: dina affärssystem – stödja.

För vad gör man när försäljningen plötsligt stagnerar med en sådan kraft som vi har sett under 2020? Hur länge kan du vänta på en analys av vad som har hänt eller vad du kan göra?

Och hur får du det bästa svaret när du måste leta efter det bland företagets många olika aktiviteter?

Det kräver integrerade affärssystem eftersom de ger dig möjlighet att visualisera alla företagets aktiviteter och processer – på tvärs över och på djupet. Då får du blick för vilka korrigerande handlingar du måste genomföra.

Eller sagt på ett annat sätt: Om du bara är på jakt efter profit i din sales pipeline är det snart slut.

Du måste ha koll på alla delar av verksamheten – och inte minst de interna processerna och arbetsrutinerna. För det är genom att automatisera och optimera dem som konsultbranschen under 2020 har hämtat en del av de vinster som annars hade gått upp i rök på grund av bristande nyförsäljning, som årets Professional Services Maturity Benchmark visar.

3. Nya affärsmodeller uppstår

En av de saker som vi kan lära oss av en annan tendens är att sårbarhet i din affärsmodell även kan vara avgörande för din tillväxt. I varje fall i kristider.

Så när gav du senast dina affärsmodeller en servicegenomgång?

2020 genererades nästan 20 % av omsättningen i konsultbranschen tack vare en övergång till recurring revenue – som bland annat omfattar användningsbaserad konsumtion, abonnemang och managed services.

Så även om traditionella projekt baserade på t.ex. åtgången tid fortfarande dominerar mest i konsultbranschen har SPI en förväntning om att de konsumtionsbaserade modellerna kommer att vinna fram ännu mer.

Och det är inte någon tillfällighet.

För nutidens (och framtidens) kunder fokuserar mycket mer på resultat och en tydligt definierad ROI på projekt än det att köpa infrastruktur eller ett projekt.

Det ska vara lätt att köpa, vara lätt att använda och ge en omedelbar belöning.

Hämta årets Professional Services Maturity Benchmark

I årets benchmark kan du bland annat läsa om:

  • Tillväxt, vinster och EBITDA
  • Omsättning per konsult
  • Årlig faktureringsprocent


Du får siffrorna per region och bransch så att du snabbt kan få koll på status för 2020 och se vad som skiljer de skickligaste från resten.

I vårt SPI-paket får du både TimeLogs Executive Summary och HELA rapporten (knappt 200 sidor till ett värde av 17 800 SEK) helt gratis.

Vad är Professional Services Maturity Benchmark?

Årets benchmark bygger på ett rekordhögt antal svar

Det är inte mindre än 14:e gången som SPI utger Professional Services Maturity Benchmark, som i år omfattar data från mer än 560 företag. Benchmarken är den mest omfattande analysen av konsultbranschen och är en benchmark med mer än 100 olika KPI:er samt en presentation av SPI:s mognadsmodell som hjälper företag att öka konkurrenskraften.

Click here to see our sample offer!