Skip to content
Utveckla ditt företag

3 förbättringar som SPI-undersökningen utlöste hos TimeLog

19. nov 2018 | 4 min läsningstid
Blog-image-3-forbedringer-SPI-udløste-i-TimeLog.jpg
Andreas Petersen2.png
Journalist, Digital Marketing Manager och expert på företagande. Hans djuplodande artiklar håller dig uppdaterad om affärsoptimering, projektledning, lagstiftning och PSA-konceptet.

Vad får man egentligen ut av att delta i SPI:s stora undersökning, om man är ett medelstort mjukvaruföretag? Hos TimeLog utlöste undersökningen tre tydliga förbättringar.

Låt oss bara vara ärliga. Vi har inte alltid fokuserat på mognad i TimeLog. Åtminstone har inte alla gjort det.

Vi är först och främst ett mjukvaruföretag som erbjuder en lösning för personer som ansvarar för företagens projektfinansiering.

Men hos våra kunder har vi sett att det ligger i linje med en större mognadsutveckling, där de blir skickligare genom många satsningar i vardagen.

Det ledde oss för några år sedan till SPI Research arbete med att jämföra företagens mognad.

Och även om vår konsultverksamhet endast är en liten del av TimeLog, har vi nu under några år gjort SPI-undersökningen själva.

Click here to see our sample offer!

Insikter faller naturligtvis inte ned från himlen genom en enkel enkätundersökning.

Men vi kan spåra tillbaka tre av de senaste årens stora förändringar i TimeLog, till SPI-undersökningen.

Här får du tre sanningar som vi lärde oss om vårt eget företag av SPI-undersökningen – och vad det betydde för oss.

1) Det fanns brister i vision, uppdrag och strategi

För ett mjukvaruföretag kan fråga 45 i årets SPI-undersökning snabbt missuppfattas – eller åtminstone få det att isa i tänderna.

Har ni en tydlig, väl kommunicerad vision, uppdrag och strategi?

När man är ett företag som tänker på funktioner blir det omedelbara svaret snabbt tidrapportering, automatisk fakturering, rapportering ...

Det var inte förrän frågan hade ställts om och om igen, som slutsatsen blev att svaret inte fanns i den produkt, som vi vanligtvis fokuserar så intensivt på.

Den största resan för TimeLog under det senaste året kommer från erkännandet att vi behöver en tydlig vision, uppdrag och strategi.

Click here to see our sample offer!

Det är den insikt som har tagit oss från tidrapportering till PSA-programvara. Eftersom vårt uppdrag är större än att få företag att tidrapportera.

Det erkännandet har också fått oss att omorganisera oss själva och utse en ny direktör efter 17 år. Och att lägga in en högre växel i organisationen för att bättre kunna hantera de mycket stora kunder som vår nya strategi också riktar sig till.

Idag styr både strategin, visionen och uppdraget vår verksamhet och har en solid grund bland våra kollegor.

2) Det gavs alltför många oseriösa anbud

Innan vi fördjupade oss i antalet vunna offerter, lämnade vi specifikationer för nästan alla önskemål om integration och systemanpassning från våra kunder.

Så det är kanske inte en överraskning, att våra siffror gällande vunna offerter på integrationer var ganska låga.

När vi tittade på tabellen visade det sig att vi ägnade mycket arbete åt att utarbeta specifikationer som sällan gav resultat.

Ibland hade vi inte fått med kostnader för integrationer till kunden. Men när en kostnad presenterades vid mötet visade det sig inte nödvändigt med en integration när allt kom omkring.

Andra gånger presenterades idén helt enkelt lite för snabbt under ett bra möte, så varken vi eller kunden hade gjort ett tillräckligt grundligt business case på integrationen.

Efter att vi erkänt problemet har vi lyckats höja antalet vunna offerter på integrationer.

Vi har gjort det genom att fokusera på att skapa ett grundligt business case för kunden på de integrationer som våra kunder vill ha. Samtidigt ber vi om ett minimibelopp för utarbetandet av en specifikation som täcker våra egna kostnader.

Nu vet våra kunder från början vad kostnaderna blir och hur mycket det gynnar företaget. Därigenom blir vi allt oftare överens om goda lösningar som gynnar båda parter idag.

3) Vi ägnade för mycket tid åt omfakturering

Egentligen mycket paradoxalt för ett mjukvaruföretag, där en stor del av produkten är automatiserad fakturering.

Ändå hade vi i åratal ägnat alltför mycket tid på fakturering själva. Detta såg vi när vi undersökte frågan om avvisningar och korrigeringar av fakturor.

Våra fakturor var tekniskt korrekta, men när vi fick större och större kunder var också kraven på utformning av fakturorna större. Och våra egna fakturor blev avvisade.

Problemet var känt, men eftersom fakturering utfördes på flera ställen i företaget, insåg vi inte mängden av omarbete, förrän vi slog ihop siffrorna i SPI-undersökningen.

Sedan dess har vi skrivit in faktureringsramen i det faktiska kontraktet för konsulttjänster och utvecklingsarbetet med våra stora kunder.

Idag är alla parter överens om faktureringsformatet, och vi slösar nästan ingen tid på omfakturering.

Click here to see our sample offer!