Personlig produktivitet

Använder ni er tid smart?

I november är det samma visa år efter år: jag blir nerringd av kunder som vill hinna klämma in en kurs i effektivitet innan nyår. Som regel har de inte haft tid att hålla kursen och nu ser man att pengarna i kursbudgeten håller på att brinna inne.

6. jul 2017 | 2 min läsningstid
Trine Kolding
Danmarks ledande expert på effektivitet och planering. Hos TimeLog delar Trine Kolding ut tips och tricks som gör dig effektivare och bättre på tid och som ökar din personliga produktivitet. Trine har skrivit sju böcker om tid, effektivitet och planering.

Jag förstår detta dilemma: När finns det egentligen utrymme för utvecklingsaktiviteter? I slutet av året är sällan en bra tidpunkt eftersom många företag avslutar sitt år i december. 

När är en bra tidpunkt?

En del företag upplever att de har färre uppgifter att jobba med under maj-augusti. Kan man utnyttja det när man planerar utvecklingsaktiviteter som implementering av nya processer eller affärssystem? Kanske finns det andra lugna perioder i din organisation? Min poäng är att man kan undvika en hel del stress och överbelastning genom att utföra vissa uppgifter under perioder då det är lämpligt i stället för att vänta till precis innan årsskiftet.

Gör en årsplan

I de allra flesta jobb och avdelningar finns det uppgifter som återkommer med jämna mellanrum – årligen, månatligen och veckovis. Genom att skapa en årsplan eller ett årshjul, får man en visuell översikt över kommande uppgifter som visar perioder med spetsbelastning och lugnare perioder. Årsplanen kan vara en naturlig utgångspunkt för planeringen av såväl fasta uppgifter som utvecklingsaktiviteter och även säkra att både chefer och medarbetare hela tiden har överblick över målsättningar och planer.

 

Inspirationsfrågor:

  • När ligger era hektiska perioder?
  • När har ni lägre belastning?
  • Vilka utvecklingsaktiviteter är påtänkta och när passar det att implementera dem?
  • Hur skulle er årsplan för resterande delen av året se ut?
  • Och hur kan den se ut för nästa år?
Click here to see our sample offer!