Teknik och programvara

Att välja eller att inte välja

På TimeLog tar vi emot många förfrågningar om verktyg för projekthantering och tidrapportering. Det innebär också att vi tar vår roll som konsulter på allvar, och det visar sig att vi ibland måste hänvisa till några av våra kollegor på marknaden.

27. mar 2012 | 1 min läsningstid
Sascha Skydsgaard
”Hellre actionfilm än kärlek” är ett av Sascha Skydsgaards motton. Det kännetecknar även hennes mer än 12-åriga tour de force i TimeLog. Som TimeLogs CSO jobbar hon oförtröttligt för att organisationen konstant ska bli ännu bättre på sina interna processer. De erfarenheterna älskar hon att dela med dig i artiklar, webbinarier och föredrag.

Det låter enkelt att välja ett system för tidrapportering, men om du är helt ny inom området är det kanske inte så lätt. Ska du använda projekthantering? Saknas ett tids- och ärendesystem? En stödmodul, ett annat CRM-system eller något helt annat som ska sökas efter? Se ev. tidigare blogginlägg som kan bidra till att identifiera många av de frågor som uppstår:

Det kan vara svårt att överblicka marknaden och konsekvenserna av de val man gör när man som köpare av ett nytt system överväger vad man behöver i verksamheten. När man har funnit de rätta systemen börjar arbetet med att utvärdera de verktyg som har påträffats, och i den processen känner en del att de går för fort fram.

När de intresserade verksamheterna drar sig tillbaka från processen handlar det oftast om att de känner sig osäkra inför att sätta sig in i ett för dem helt nytt område – och det är fullt förståeligt. Det kan bokstavligt talat handla om ett byte från papper och penna till ordbehandling.

Dilemmat är: Kan vi som företag ta den kulturella förändring det innebär att börja fokusera mer på projekthantering och tidrapportering. Kan vi förvänta oss att våra medarbetare ska tidrapportera på ett nytt sätt?

Svaret är egentligen ganska enkelt: Om du har valt rätt verktyg så hjälper du inte bara företaget utan också medarbetarna i deras dagliga arbete.

Man glömmer också lätt bort att det fanns en orsak till att man valde att se över tid- och projekthanteringen: Att få bättre grepp om tiden. Att få överblick över projekten. Att underlätta faktureringsprocesserna.

Click here to see our sample offer!

Att kunna debitera mer eftersom rapporterna blir mer exakta. När man väljer att inte välja något, blir valet i stället status quo. Att välja bort just på grund av de anledningar som ekonomiskt och praktiskt medförde att processen runt tidrapportering och projekthantering sattes igång.

Vår erfarenhet är att först när man har hittat det rätta verktyget kommer användarna också stödja detta, förutsatt att man har klargjort vilka fördelarna förväntas bli. När man väljer TimeLog som leverantör erbjuder vi alltid att hjälpa till med att införa TimeLog Project till våra kunder i ett tempo som passar dem.

Oavsett om valet faller på TimeLog eller inte bör man komma ihåg att det finns en anledning till att tidrapportering och projekthantering har hamnat på agendan: Tid kostar pengar och ju bättre du hanterar tiden desto bättre kan du utnyttja den.

Click here to see our sample offer!