Personlig produktivitet

Prioritering: Säg nej och tillför värden

Många ledare och medarbetare har fler uppgifter än de har tid till att lösa dem. Därför är vi helt enkelt piskade att prioritera vår tid så att vi får största möjliga utbyte av den dyrbara resursen.

23. maj 2017 | 2 min läsningstid
Trine Kolding
Danmarks ledande expert på effektivitet och planering. Hos TimeLog delar Trine Kolding ut tips och tricks som gör dig effektivare och bättre på tid och som ökar din personliga produktivitet. Trine har skrivit sju böcker om tid, effektivitet och planering.

Målinriktad eller orderproducerande?

En kund ringde för att hon kände sig osäker på om hon ville fortsätta som egenföretagare. Hennes företag var några år gammalt, det var omtyckt av kunderna och hon tjänade bra. Men hennes arbetsglädje var som bortblåst. När vi pratade om hennes visioner och målsättning med företaget blev hon genast mer energisk. Sedan tittade vi på hur en typisk arbetsvecka ser ut och hon blev trött bara av att tänka på det.  Det fanns massor med uppgifter, men hon var uttråkad. Allt var för rutinartat och en del av uppgifterna tog upp all hennes energi.

När hon startade företaget var det tufft, hon var tvungen att dra in pengar så hon sade ja tack till det mesta. Den vanan hade hon behållit trots att hon nu hade en stabil kundportfölj. Hon hade blivit orderproducerande i stället för målinriktad.

När vi helt okritiskt säger ja till det mesta, så låter vi oss styras av det som dyker upp. I stället för att ta kontrollen och bestämma oss för vad vi vill använda vår dyrbara tid på.

Vad som behövs: Tydliga mål

Efter att vi hade jobbat med at göra hennes mål konkreta och specifika fick hon en tydlig bild av vilka uppgifter som för henne närmare målet och stimulerar hennes arbetsglädje och vilka uppgifter hon borde tacka nej till. Hon fick inte mindre att göra av att säga nej, men nu använde hon i stället tiden på rätt saker. Hon driver fortfarande ett framgångsrikt företag och nu trivs hon jättebra med sina uppgifter.

Investera tiden rätt

För att få bästa möjliga avkastning på den investerade tiden bör uppgifterna ge:

  • Måluppfyllelse
  • Inkomster
  • Arbetsglädje
  • Utveckling
  • Energi

Kan du svara ja till ovanstående punkter? Eller finns det utvecklingspotential i din prioritering?

Click here to see our sample offer!