Automation och processer

Därför blöder resultatraden när du inte indexreglerar timpriser

Offrar ditt företag en massa omsättning och vinst på inflation för att du inte indexreglerar? Se här vad det betyder för resultatraden

 

16. dec 2020 | 2 min läsningstid
Andreas Agerlund Petersen
Journalist, Brand Manager och expert på företagande. Hans djuplodande artiklar håller dig uppdaterad om affärsoptimering, projektledning, lagstiftning och PSA-konceptet.

Offrar ditt företag en massa omsättning och vinst på inflation för att du inte indexreglerar?

Vi vet allihop vad vi menar när vi säger att allt var billigare förr i tiden. Billigare bensin, billigare bostäder och så kostade godiset bara fem öre styck.

Men priserna stiger allteftersom i takt med inflation, nya lagar och avgifter, ny teknik och marknadsutveckling.

År för år kan du se priserna krypa uppåt och allting kostar mer nästa år.

Men om du driver ett konsultföretag fakturerar du sannolikt dina kunder första februari för exakt samma timpris som du gjorde första december. För det är väldigt många som aldrig indexreglerar sina timpriser när vi går in i det nya året.

Och det går ut över både din omsättning och relationen till dina kunder.

Indexreglering kostar på omsättningen

Det ger nästan sig själv att du förlorar på omsättningen och resultatraden när du inte indexreglerar era timpriser efter prisutvecklingen i samhället.

Om hyran, varmvattnet och kaffet kostar mer medan du tjänar lika mycket som förra året så blir ditt företag reellt sett fattigare.

Våldsamma prishopp utmanar relationen till kunden

En potentiellt allvarligare konsekvens är att du ofta måste föra reella omförhandlingar med dina kunder om du inte fortlöpande reglerar timpriserna på årsbasis.

De flesta kunder slår nog inte bakut om du höjer timpriserna med 0,8 % i januari motsvarande inflationen.

Men om du inte låter dina timpriser följa med flera år i rad kommer dina kunder nog att bli förvånade när du äntligen justerar dina priser för flera års prisutveckling och inflation och de får en stor prissmäll på sin faktura.

Worst case-scenario är att du ger din kund en bra anledning att börja fundera på om de överhuvudtaget vill samarbeta med ditt företag när de råkar ut för sådana stora prishopp.

Tre skäl till att många inte reglerar timpriserna

Paradoxalt nog kan ett av de viktigaste skälen till att många inte indexerar timpriserna just ligga i relationen till kunderna.

På en marknad med hård konkurrens väljer många att ge kunderna ett slags ”rabatt” genom att inte indexera – av rädsla för att jaga bort kunderna till konkurrenterna. Men en sådan missriktad hänsyn leder till syvende och sist till de aggressiva prissprång vi talade om ovan. Eller till att många vidmakthåller kundavtal som de i själva verket blir underbetalda för om de helt undviker att höja priserna.

HÄMTA GUIDEN: Så ökar du antalet fakturerbara timmar

Ett annat vanligt skäl till bristande indexreglering hittar du i försäljningsorganisationernas fokus på att sälja nya projekt istället för att optimera den befintliga kundbasen och de fortlöpande avtalen.

Slutligen är det väldigt många som inte har koll på timpriserna för befintliga medarbetare, kunder, projekt och för villkoren i ingångna avtal. Och så har de inte ett effektivt system för att utföra regleringen i praktiken.

Men hur kommer du då igång med att indexreglera och få stopp på omsättningsblödningen?

Få med indexregleringen i avtalen

Första steget på vägen mot att införa regelbunden indexreglering av era timpriser är att skriva in det i alla nya kontrakt eller avtal som ska förnyas.

Om du t.ex. skriver in att era priser automatiskt stiger i takt med nettoprisindex vid nyår slipper du ta en dialog med kunderna i efterhand.

Oväntade prisstigningar är aldrig välkomna så det är bättre att ha framförhållning.

Hur fastställer jag indexregleringen?

När du ska ange din procentsats är det alltid flera faktorer som avgör hur mycket den ska stiga.

Och det finns inte någon fast formel för hur du ska göra.

Normalt sett är årlig inflation och nettoprisindex vettigt att börja med eftersom du som minimum aldrig vill förlora pengar på att ligga under index.

Dessutom beror det på när ni senast reglerade priserna och ifall er kundrelation klarar drastiska prisstigningar. Om ni står inför ett stort språng som utmanar era befintliga överenskommelser kan det vara bra att lägga upp en strategi som fördelar regleringen över 2–3 år.

Då är det viktigt att ni involverar prognoser för inflationen framöver. Trading Economics förväntar sig exempelvis att inflationen kommer att stiga till 2,0 procent under 2022.

Slutligen avgör din marknadsstrategi hur du positionerar dig i förhållande till dina konkurrenters priser och om din konkurrenskraft ser ut att stärkas nästa år.

Prova ett verktyg som gör indexreglering överskådligt och effektivt

Om du vill komma igång med att optimera vinsten för era befintliga kunder och projekt ger TimeLog dig ett unikt verktyg för att hålla timpriserna à jour – för alla kunder, medarbetare, tjänster och projekt.

För indexreglering är integrerat i TimeLogs projekthantering. Det innebär att du på mycket kort tid effektivt kan indexera alla era timpriser för hela företaget.

Och det oavsett om ni är ett litet start-up-företag eller en stor koncern med många olika prislistor och individuella överenskommelser.

Du kan prova TimeLog gratis i 30 dagar, eller boka ett samtal för att få veta mer om indexreglering med TimeLog.

Click here to see our sample offer!