Teknik och programvara

Därför kommer PSA program att gå om ERP-system

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

3. mar 2020 | 1 min läsningstid
Andreas Agerlund Petersen
Journalist, Brand Manager och expert på företagande. Hans djuplodande artiklar håller dig uppdaterad om affärsoptimering, projektledning, lagstiftning och PSA-konceptet.

Konsult- och rådgivningsföretag (samlas ofta under beteckningen professionella serviceorganisationer) måste vara väldigt effektiva, lyhörda, produktiva och smidiga för att få ett försprång på nutidens konkurrenspräglade marknad.

Det finns inget utrymme för att skjuta upp beslut eller begå fel.

Automatisering av repetitiva manuella arbetsuppgifter och -processer frigör tid till att fokusera på de viktigare strategiska affärsfrågorna.

Få nyckletalen för din bransch med vår gratis 2023 SPI rapport [Hämta benchmarken]

Professionella serviceorganisationer som använder sig av automatiseringsplattformar upplever att:

  • Produktiviteten och effektiviteten ökar rejält,
  • Antalet felinmatningar minskar avsevärt
  • De kan fatta bättre och mer välgrundade strategiska beslut.

En helt ny undersökning gjord av SPI Research visar att företag som investerar i professional services automation (PSA) uppnådde 7% högre fakturerbart utnyttjande och hade 19% högre vinstmarginaler på sina projekt

 

Frågan som företagen står inför idag är inte huruvida arbetsprocesser ska automatiseras eller inte – utan snarare vilken plattform de ska använda.

Vad är bäst: ERP-system eller PSA-program?

Allteftersom världsekonomin blir mer projektorienterad räcker det inte längre med produktfokuset i ERP-systemen.

Den växande servicebranschen samt projektbaserade branscher söker lösningar som kan stödja specifika områden av verksamheten, t.ex.:

  • Resurshantering
  • Samarbete mellan avdelningar, team eller landskontor
  • Prognostisering och budgetering
  • Tid- och utgiftsrapportering
Click here to see our sample offer!

Det är viktiga element för rådgivare och konsulter som lever av att sälja tid, kunskaper och expertis, något som de stora ERP-systemen normalt inte omfattar, vilket däremot PSA-program gör.

Det är därför som PSA-program ofta anses vara en ERP-lösning för rådgivare och konsulter.

Fällor i stora ERP-system

ERP-systemen togs fram för tillverkningsindustrin och erbjöd ursprungligen lösningar för företag med produktfokus som byggde på en enda plattform.

De stora ERP-systemen omfattar många olika områden och har därför ofta svårt att uppfylla de särskilda behov som rådgivar- och konsultföretag har.

Det beror bland annat på att man som konsult- eller rådgivarföretag jobbar projektbaserat i en miljö där det konstant sker ändringar.

De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov

Rådgivar- och konsultföretag jobbar sällan utifrån samma avtalstyp för alla kunder. De agerar normalt i en komplex värld av faktureringsmetoder. Ibland kombinerar man till och med olika faktureringsmetoder för olika delar av projektet.

Läs mer om vår automatiserade projektfakturering

ERP-systemen är för allmänna för att kunna hantera en sådan komplexitet och för rigida för att det ska vara enkelt att ändra dem så att det passar de specifika behoven i ett serviceföretag.

One size fits all-metoden ger ingen tydlig bild av vilka projekt som är mest lönsamma och gör det svårt att intäktsföra och bibehålla ett stabilt kassaflöde.

Vill du veta hur du fakturerar individuellt och redovisar intäkter i bokslutet? [Hämta vår whitepaper] och Läs mer om vår automatiserade projektfakturering.  

Hög komplexitet kan ge en brant inlärningskurva

På grund av ERP-programmets komplexitet är det både dyrt att göra anpassningar och den första konfigurationen och underhållet.

Allt-i-ett-metoden innebär att när något går snett eller en enskild funktion måste justeras så påverkar det hela systemet.

Traditionella ERP-system har en brant inlärningskurva och dålig användarupplevelse vilket förhindrar att implementeringen blir en framgång. Det försenar resultaten

Dessa system ger inte projektdeltagarna möjlighet att samarbeta eller att rätt resurser kan bokas för rätt projekt vid rätt tidpunkt.

 

Best of breed PSA plattformar är den bästa lösningen

Tid- och utgiftsrapportering, resursplanering, budgetering och prognostisering, fakturering och lönsamhetsanalyser är lika viktiga element när du ska hantera din projektorienterade verksamhet.

En best of breed-PSA-lösning omfattar alla aspekter så att du får flexibilitet.

Molnbaserade affärsprogram är utformade för att enkelt integrera med andra system så att det blir smidigare, snabbare och billigare att implementera verktyg från flera leverantörer.

Best-of-breed PSA program ökar smidigheten för rådgivar- och konsultföretag

Med best of breed-metoden får företagen frihet att vid behov anpassa och växla mellan verktyg så att de ligger nära deras specifika krav utan att störa hela verksamheten.

De kan välja verktyg som är framtagna särskilt för deras branscher eller integrera med program som deras team redan känner till.

Best of breed-PSA-plattformar är ett bra sätt att minska ineffektivitet och fel i allmänna system där vissa funktioner är överflödiga och andra saknas helt.

Med molnbaserade PSA-program kan projektdeltagarna enkelt komma in i projektet. Det stärker samarbetet och gör att information inte går förlorad.

Professionella serviceorganisationer måste vara flexibla och förändringsbenägna så att de alltid är beredda att reagera snabbt och förändra sig allteftersom de växer.

Hur kan TimeLog hjälpa till att optimera ditt företag?

Click here to see our sample offer!