Utveckla ditt företag

De 3 främsta barriärerna som stoppar högre vinster inom IT- och konsultbranschen

IT- och konsultföretag måste övervinna tre vanligt förekommande barriärer för att kunna öka sina vinster. Så här kan man lösa problemet.

2. jul 2018 | 4 min läsningstid
Andreas Agerlund Petersen
Journalist, Digital Marketing Manager och expert på företagande. Hans djuplodande artiklar håller dig uppdaterad om affärsoptimering, projektledning, lagstiftning och PSA-konceptet.

Om ni verkar inom IT- och konsultbranschen går ert företag antagligen bra. Ni har troligtvis även en sund ekonomi och har höga förväntningar om tillväxt framöver.

I dessa branscher anställer företagen nu medarbetare redan innan vinsterna har ökat eftersom de förväntar att efterfrågan på deras tjänster fortsatt kommer vara hög de närmsta åren.

Click here to see our sample offer!

Men om du ser närmare på SPI Researchs årliga Professional Services Maturity Benchmark Report kommer du upptäcka att de främsta företagen (de 5 % bästa i undersökningen) redovisar vinster på imponerande 35,2 % per år medan de sämsta släpar efter och redovisar blygsamma 4,7% i vinst.

Men vad är det som hindrar företag från att förbättra sina resultat?

Vi har lusläst SPI:s rapport och identifierat de tre viktigaste barriärerna som hindrar företag från att öka sin lönsamhet.

Håll hårt i talangerna

Konsultföretag i hela branschen förstärker sin personalstab.

Som en konsekvens blir kampen om att hitta och behålla rätt kompetens allt hårdare och bristen på tillgänglig kompetens är redan nu ett allvarligt tillväxthinder för dessa företag som lever på att sälja sina anställdas kompetens.

“Utmattning är utan tvekan en av de viktigaste indikatorerna att hålla koll på eftersom kostnaden för att ersätta en värdefull medarbetare är minst $150.000." (SPI Report, 2018)

På grund av kompetensbristen kommer dina seniorkonsuler behöva lägga mer tid och energi på rekrytering vilket minskar deras omsättning. 

Om du inte tar rekryteringsutmaningen på allvar kommer omsättningen falla ytterligare eftersom underleverantörer och frilansar tär på vinstmarginalen i era projekt. 

När fler anställda väljer att stanna under lång tid brukar den årliga vinsttillväxten öka.
Increasing employee turnover results in low annual profit growth

När man studerar de främsta företagen (topp 5 %) ser vi att dessa företetag har lagt extra fokus på att bygga en unik medarbetarorienterad arbetsplatskultur. Med massor av förmåner, en arbetsmiljö som präglas av ständigt lärande och där teamwork och tillväxt applåderas, förmår undersökningens topp-företag att hålla personalomsättningen låg och vinsterna höga.  

För att stödja den ökande efterfrågan lägger de bästa av de bästa en hel del resurser på proaktiva rekryteringsprogram. Med hjälp av dessa program skapar företagen sin egen kompetens inför framtiden och etablerar en livskraftig samarbetskultur som genomsyrar hela organisationen. 

Sluta planera för förra året

På en allt mer konkurrensutsatt marknad behåller de bästa företagen sitt försprång genom att ständigt leta efter nya tillväxtmöjligheter.  

De planerar kontinuerligt och kan därför flytta sitt affärsfokus från överhettade marknader där projektmarginalerna pressas nedåt.  

Helt motsatt förhåller det sig hos många andra företag:  de ser planering som en trist, årlig ritual där man återupplever föregående års fiaskon istället för att de det som en möjlighet att utforska nya vägar till bättre lönsamhet.

När marknaden kommer ifatt dessa företag försvinner deras exklusivitet och konkurrenterna kommer tvinga dem att sänka sina priser.

Välkomna i stället planeringen som en ständigt pågående process och begränsar er inte till en specifik bransch så kommer ni kunna förbättra lönsamheten och ligga steget före konkurrenterna.  De bästa företagen gör planering till en löpande, korporativ process i hela företaget. 

Håll er planering fräsch och uppdaterad så att ni kan ta strategiska beslut som hjälper er att bevara er exklusivitet och underhålla ett attraktivt varumärke som ligger steget före på marknaden.

Introducera transparens i hela företaget

Lagerhyllor finns hos företag i alla former och storlekar. Avbrutna processer, dåliga överlämnanden och inaktuell överblick över projektekonomin är några av vardagens utmaningar som hindrar lönsamhetstillväxt.

När avdelningar och anställda inte delar information öppet i hela organisationen begränsar ni er förmåga att ta kloka beslut och planera framåt.

En viktig komponent när konsultföretag vill öka sin interna transparens är att integrera affärslösningar korrekt. De bästa av de bästa konsultföretagen klarar att kombinera effektiva affärsprocesser med transparenta digitala affärslösningar som gynnar lönsamhet och produktivitet i deras projekt.

Trots detta hade 33 % av företagen i undersökningen inte investerat i ett PSA-system (professional services automation) än. Förvånansvärt många förlitar sig fortfarande på kalkylblad när det gäller resurshantering, projektekonomi, prognoser och analyser.

Om ditt företag fortfarande använder otransparenta och tung-rodda processer, t.ex. där ni använder kalkylblad till organisation och ekonomi, är era förutsättningar att ta lönsamma beslut starkt begränsade.

De som presterade bäst under 2017 använde korrekt integrerade digitala lösningar för att ge alla, oavsett nivå i organisationen, tillgång till exakta data, och de data som de behöver för att ta framsynta, faktabaserade beslut och leda sina företag till imponerande resultat.

Spara tid och läs det viktigaste ur SPI Researchs rapport

SPI Research tillhandahåller detaljerad information om hur IT- och konsultföretag kan förbättra sin lönsamhet. Om du inte har tid att läsa hela den 244 sidor långa rapporten, är du välkommen att läsa TimeLogs egna summering med den viktigaste informationen sammanställd specifikt för konsultbranschen.

Få din summering gratis: Det viktigaste från 2018 Professional Services Maturity™ Benchmark Report.

Click here to see our sample offer!