Utveckla ditt företag

En lösning som bär dig fram mot 2030

Ditt och mitt företag kommer att behöva utvecklas för att möta marknadens krav de kommande tio åren. Det här är min och TimeLogs vision för vår gemensamma resa.

7. okt 2021 | 4 min läsningstid
Per Henrik Nielsen
Per Henrik Nielsen,"Pelle", är VD i TimeLog. Med mer än 20 års internationell erfarenhet, bl.a. som VP och Head of Consulting hos Ericsson, är Pelle en garant för att TimeLog tar sin egen medicin och konstant jobbar med att boosta sin egen mognad.

Jag har väldigt ofta det mycket stora privilegiet att få lov att träffa våra kunder öga mot öga.

Och när jag då fördjupar mig i marknadsanalyser och jag kompletterar med data från TimeLog-systemet (anonymiserade data väl att märka) så vet jag att våra kunder är några av de bästa företagen i världen.

Men som alla andra blickar även jag in i tider då fler saker kommer att pressa våra kunder.

Kampen om de bästa hjärnorna kommer att bli ännu intensivare i framtiden. Kunder som själva pressas att utveckla sig och bli bättre på sitt fält kommer att kräva mer värde av dina leveranser, men vill samtidigt betala mindre relativt sett

Som TimeLogs vd får det mig naturligtvis att undra: hur passar TimeLog in i din och i ditt företags verklighet – även framgent?

Framför allt ställer behovet av allt mer skräddarsydda leveranser ökade krav på er flexibilitetsgrad och förmåga att hantera komplexare projektstrukturer.

Och så kommer allt självklart att gå snabbare.

Allt detta kräver att vi allihop utvecklar våra företag för att kunna följa med. Att vi förkovrar oss och fininställer våra maskiner så långt överhuvudtaget möjligt.

Som TimeLogs vd får det mig naturligtvis att undra: hur passar TimeLog in i din och i ditt företags verklighet – även framgent?

Du kan också se artikeln som en video (på engelska)

Den digitala lösningen som lyfter er utveckling – även 2030

Min – och mitt teams – vision för TimeLog är att vi vill vara den digitala lösning som möjliggör och lyfter er utveckling.

Vi vill vara den digitala lösning som hjälper er att fortsätta ligga längst fram i fältet för att skapa de bästa resultaten och för att fortsätta vara så attraktiva som möjligt för nya talanger.

Det är faktiskt vårt uttryckliga mål.

Och under de senaste åren har det förankrats allt mer i vår företagsstrategi. En strategi vi har byggt upp från grunden och där alla – från R&D till Customer Success – har satt sitt avtryck och räckt varandra handen på att förverkliga den.

Därför kan du känna dig trygg med att vi kommer att jobba hårt för att du även i framtiden kommer att ha rätt digitala verktyg för att tillmötesgå morgondagens utmaningar.

Detta kommer att vara avgörande för dig

Så vad behöver du – alltså i framtiden?

När jag pratar med våra kunder hör jag ett behov av att enkelt kunna organisera arbetet – även i komplexa organisationer – enkelt kunna komma åt insikter + analyser och ett behov av en allt högre automatisering av det som tar fokus från att leverera värde till kunderna.

Du ska med andra ord inte lägga tid på att använda system.

Du ska däremot frigöra tid genom att ha ett system som inte kräver inmatning, övervakning och underhåll utan ger dig exakt det du behöver – när du behöver det.

Även om du inte ens själv är medveten om när det är.

Några åtgärder riktade mot framtiden

Vi håller redan på med att jobba på ett TimeLog som ska vara den lösning som jag just har beskrivit.

Och med våra nya investerare Viking Venture i ryggen har utvecklingstempot ökat markant.

En helt ny resursplanerare håller på att tas fram så att du snabbt – och inte minst enkelt – får överblick över hela ditt team eller organisation och kan flytta medarbetare till projekt där det ger mest värde.

Redan idag bågnar TimeLog av värdefulla, men lite svårtillgängliga data. Vi jobbar även på en helt ny teknik bakom systemet som gör det möjligt för dig att själv sammanställa de data du behöver.

Målet är att implementera AI så att du får rådgivning av systemet när dina nyckeltal avviker – utan att du själv behöver bläddra igenom rapporter och dashboards.

Enkelhet blir en del av TimeLog

Och slutligen ska TimeLog vara lättare att använda.

I synnerhet den nya generationen förväntar sig att ditt företags digitala ekosystem är uppdaterat, passar deras behov och är intuitivt att använda. Som jag ser det är ditt digitala ekosystem helt enkelt en konkurrensparameter i kampen om att locka till sig talanger.

De vill helt enkelt inte använda föråldrade lösningar längre.

Därför ska TimeLog inte bara vara den genialiska lösningen för dig som kan alla genvägar och kringelkrokar. Vi kan se att när vi får lov att hjälpa våra användare längre ner i lösningen så får de ut mycket mer av systemet. Men den upplevelsen ska i större utsträckning vara till för alla.

Därför jobbar vi på att ta fram nästa generations design – Design 7 – som är en omfattande strategi för att förenkla sättet du använder TimeLog på + gör värdeskapande funktioner synligare.

Det första initiativet – en ny design – kan du faktiskt testa i preview i dag.

Du kommer snart kunna uppleva ett TimeLog som matchar dina behov bättre

Ett annat initiativ som du kommer att upptäcka är att vi uppdaterar våra produktpaket så att de passar ditt företags utveckling bättre.

Numera får man nog säga att våra Time-, Project- och Invoicing-paket (fördelade på basic, basic+ och advanced) har gjort sin värnplikt. Och de stöder inte vår vision om att matcha våra användares utveckling och deras digitala behov på de olika utvecklingsstadierna.

Därför tänker vi packa om TimeLog så att det ger mer mening för dig som företag.

Om du bara behöver en hammare att slå i en spik med så behöver du inte en version som kan indexreglera timpriser upphöjt till fyra. Men om ditt företag däremot genomgår snabba förändringar mot högre mognad ska våra paket kunna stödja det.

Tanken är att det ska finnas något för alla och det ska ge god mening för dig att byta upp dig till nästa paket när du är redo för det.

Men allt det kommer du att få höra mycket mer om snart.

Jag ser verkligen fram emot vår gemensamma resa de kommande åren. Det kommer att gå undan – men det blir spännande!

Click here to see our sample offer!