Teknik och programvara

Arbetstidsdirektivet, 11-timmarsregeln och 48-timmarsregeln. Vad är vad?

EU:s arbetstidsdirektiv innebär att du har vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare, bland annat 11- och 48-timmarsreglerna. Här får du en översikt.

18. feb 2020 | 4 min läsningstid
Andreas Agerlund Petersen
Journalist, Brand Manager och expert på företagande. Hans djuplodande artiklar håller dig uppdaterad om affärsoptimering, projektledning, lagstiftning och PSA-konceptet.

Som arbetsgivare har du en rad skyldigheter gentemot dina medarbetare – bland annat vad gäller deras arbetstid.

Vissa av dem finns i EU:s arbetstidsdirektiv som är inlemmad i den svenska lagstiftningen.

Arbetstidsdirektivet anger minimistandarder i samtliga europeiska länder och innehåller regler som 11-timmarsregeln/vilotid, 48-timmarsregeln och regler om pauser och semester.

Som tur är behöver du inte läsa hela direktivet själv.

Vi ger dig en översikt över det viktigaste du behöver veta här.

11-timmarsregeln reglerar medarbetarnas fritid

Enligt arbetstidsdirektivet har dina medarbetare rätt till vilotid alla veckans dagar.

Helt precis innebär det att medarbetarna ska ha 11 timmars sammanhängande vilotid utanför arbetsplatsen inom dygnets 24 timmar.

De får alltså inte arbeta mer än 13 timmar i sträck. Och de 11 timmarna får inte delas upp i flera korta ledigheter.

I särskilda fall kan vilotiden sänkas till 8 timmar. En rad avvikelser och undantag gäller för regeln. 

48-timmarsregeln sätter gränser för överarbete

Även om ni har enormt mycket att göra och kunderna pressar på inför deadlines, har du som arbetsgivare ansvar för att dina medarbetare inte har för stor arbetsbelastning.

48-timmarsregeln fastställer att en medarbetare inte får arbeta mer än 48 timmar i veckan i genomsnitt inom en fyramånadersperiod.

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att se till att medarbetarna inte överskrider denna regel.

Tidrapportering blev ett krav från EU 2019

Om det uppstår en rättslig strid mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om 48-timmarsregeln kan det vara svårt för arbetstagaren att styrka sina påståenden.

För att kunna genomdriva reglerna om arbetstid har EU-domstolen 2019 bestämt att du som arbetsgivare ska införa ett system för tidrapportering.

 

EU har fastsat regler for tidsregistrering

Det är ett krav att systemet på ett objektivt och pålitligt sätt ska kunna registrera medarbetarnas faktiska, dagliga arbetstid.

Med andra ord räcker det inte med papperslappar och magkänsla längre.

Förekom lagstiftningen och prova TimeLog gratis i 30 dagar

Domen säger att varje medlemsstat själv får utforma de konkreta kraven på tidrapporteringssystemet.

Medarbetarna ska komma ihåg att hålla paus

Om dina anställda jobbar mer än sex timmar om dagen har de enligt arbetsmarknadsdirektivet rätt att ta paus under dagen.

I motsats till 11-timmarsregeln anges ingen tid för hur långa pauserna ska vara, men enligt direktivet ska pausen vara tillräckligt lång så att det verkligen är fråga om en paus.

Det räcker alltså inte med två minuter långa pauser om medarbetarna verkligen ska hinna koppla av eller äta lunch.

Det finns inga regler för när pauserna ska ligga under arbetsdagen.

Minst ett ledigt dygn i veckan

Förutom den fritid som är lagstadgad enligt 11-timmarsregeln ska dina anställda även ha 24 timmars sammanhängande ledighet – minst en dag i veckan.

De 24 timmarna ska dessutom hänga ihop med en period på 11 timmars vilotid.

Det innebär att medarbetarna i själva verket har 35 timmars sammanhängande timmars vilotid runt ett ledigt dygn.

Dessutom ska veckans lediga dygn så långt som möjligt ligga på söndagen.

Krav på fem veckors betald semester

Förutom viloperioder och lediga dygn har dina anställda krav på fem veckors betald semester om året.

Du kan inte betala medarbetarna för att ta ut mindre semester om året. Ett undantag från detta är om medarbetarens anställning upphör och hen inte har hunnit ta ut de fyra semesterveckorna.

När det gäller 48-timmarsregeln får du eller medarbetarna inte använda semesterperioderna för att beräkna genomsnittet.

Nattpass får inte vara för långa

För nattarbete gäller flera särregler.

Medan 48-timmarsregeln ange ett maxgenomsnitt under en period på sju dagar får nattarbetare inte arbeta mer än 8 timmar inom dygnets 24 timmar i snitt sett över fyra månader.

Dessutom ska du erbjuda dina nattarbetare gratis hälsokontroll innan de börjar jobba natt. Därefter får det inte gå mer än 3 år mellan hälsokontrollerna.

Få koll på arbetstiden (och få en lönsammare verksamhet)

Vill du vara säker på att dina medarbetare jobbar inom ramarna för arbetstidsdirektivet?

Då kan du prova TimeLog gratis i 30 dagar.

TimeLog ger dig bra överblick över medarbetarnas arbetstid, flex, semester och frånvaro. Systemet integrerar till de flesta löne- och ekonomisystem så att lönekörningar och fakturering går snabbt som blixten – och det utan fel.

Samtidigt kan du följa med i ditt företags nyckeltal med den avancerade rapporteringen och planera arbetstiden optimalt med resursplaneraren.

Click here to see our sample offer!