Utveckla ditt företag

Nytt benchmark för 2022: Hur har konsultbranschen påverkats av att projekten flyttat online?

Konsulter tillbringade bara 34 % av all fakturerbar tid på plats hos sina kunder under 2021. Det här är en rekordlåg siffra, men vi kan se att konsultföretagen anpassar sig snabbt och presterar väldigt bra under de nya, digitala förhållandena. 

25. mar 2022 | 1 min läsningstid
Per Henrik Nielsen
Per Henrik Nielsen, aka Pelle, is CEO in TimeLog. With more than 20 years of international experience, among others as VP and Head of Consulting at Ericsson, Pelle guarantees that TimeLog walk the talk and continuously works to boost our maturity.

Två år in i coronapandemin är distansarbete viktigare än någonsin. 

Och konsultbranschen har anammat online-exekvering av projekt i en imponerande takt. 

Eftersom endast 34 % av projektarbetet ägde rum i kundernas lokaler under 2021 har investeringarna i digital infrastruktur ökat kraftigt. Dessutom har nya sätt att organisera arbetet varit nödvändiga och företagens HR-policyer har behövt ses över. 

2022 års SPI Professional Services Maturity Benchmark visar att det här leder till tre tydliga trender – två positiva och en oroande: 

  • Företag satsar stort på att bli mer digitala 
  • Online-exekvering av projekt fungerar anmärkningsvärt bra ... 
  • men utmanar också kopplingen mellan företag och anställda

Låt oss titta på de viktigaste insikterna från årets benchmark. 

[Titta på webbinaret: "Hur går det för konsultbranschen 2023?"] 

Konsultbranschen blir digital på riktigt 

Jag vet att många har befarat att de nya digitala arbetssätten som vi alla har varit tvungna att ta till oss skulle ha en negativ påverkan på projektvinster och förmåga att hålla deadline. 

Nya arbetssätt tar trots allt lite tid att vänja sig vid och kostar ofta en bra slant. 

Men benchmarken avslöjar att så inte är fallet. 

Projekt genomförs online – och lönsamheten ökar 

Även om leverans på plats är nere på 34 % av all fakturerbar tid – vilket innebär att konsulter arbetar på distans och att leverans via online-lösningar har blivit normen – har projektens lönsamhet ökat och projektledarna har blivit bättre på att hålla deadline. 

*Source: 2022 SPI Research Professional Services Maturity Benchmark™
Projektvinster och aktualitet ökar

Projektlönsamheten har ökat till 36,5 % under 2021 (upp från 35,6 % under 2020), och andelen projekt som levererades i tid ökade också till i genomsnitt 80,2 % från förra årets 79,7 %. 

Branschens favorit-KPI – faktureringsgrad – ​​har också ökat till 73,2 % (upp från 71,4 % 2020), vilket är den högsta nivån på 15 år. 

Mogna företag har tagit ledningen 

Benchmarken avslöjar också att de mest mogna företagen har minskat tiden på plats hos sina kunder samtidigt som de ökar vinsten. 

SPI Research poängsätter deltagande företag inom fem kategorier av organisatorisk mognad. Nivå 1 är minst mogen, medan nivå 5 är mycket mogen. 

[Vad innebär det att vara ett moget företag?] 

Medan omogna företag på nivå 1 och 2 fortfarande spenderar i genomsnitt 41 % av den fakturerbara tiden hos sina kunder – med alla resor och utgifter detta innebär – lyckades mogna företag på nivå 4 och 5 få ner denna siffra till 22 %. 

Att ha väletablerade processer och IT-lösningar har hjälpt mogna företag att snabbt gå över till nya sätt att arbeta. 

[7 viktiga processer där PSA-mjukvara hjälper dig att lyfta din verksamhet] 

Mogna företag visar bättre projektprestanda 

Samtidigt levererade de mogna företagen 87,6 % av projekten i tid, medan omogna företag bara lyckades göra detta för 70,8 % av projekten. 

Projektvinsterna gynnas också av höga mognadsnivåer. Mogna företag hade en genomsnittlig projektmarginal på 51,1 % medan motsvarande siffra för företag på nivå 1 och 2 bara var 20,9 %. 

[Titta på webbinaretHur går det för konsultbranschen 2022?] 

Detta mönster upprepar sig när det gäller alla nyckeltal i benchmarken, och det gäller såväl ditt säljteam som din HR- och ekonomiavdelning. 

Att öka din mognadsnivå är helt enkelt en bra affär. 

Baksidan av medaljen – dina anställda säger upp sig 

Som VD förstår jag att vinstmaximering och ökad faktureringsgrad är något att glädjas över. 

Det finns dock ett nyckeltal som bör ge varje VD anledning till oro i år. 

Personalomsättning har alltid varit ett problem inom konsultbranschen, men under 2021 sa 9,8 % av de anställda upp sig – en ökning med 42 % jämfört med året innan. 

När jag pratar med våra kunder och andra i konsultbranschen framträder en bild av konsulter som känner sig frånkopplade från sin arbetsplats. 

Vi vet alla vad det kostar när våra anställda slutar – både när det gäller vinst och kultur. 

Medan de goda tiderna verkar vara tillbaka när det gäller möjligheter och lönsamhet så visar benchmarken oss att vi bör se till att förbättra arbetsvillkoren för våra anställda och skapa en mer betydelsefull koppling mellan företaget och individen. 

Click here to see our sample offer!

Ge dina anställda anledning att stanna 

Det som i framtiden kommer att utmärka de bästa företagen är att de lyckas kombinera det nya digitala arbetssättet med en gedigen koppling till sina anställda. 

Detta inkluderar att göra kontoret till en plats de anställda vill vara på, att omfamna digitala lösningar som möjliggör nära kopplingar mellan företag och anställda samt att ha en genomtänkt plan för hur företaget kan knyta sina anställda närmare. 

Oavsett om det innebär planerade informella kaffemöten eller dagliga 1:1-möten så kommer det här att vara nyckeln till att få dina anställda att stanna kvar. 

Ladda ner SPI Benchmark 2022 

Du kan ladda ner den gratis (den kostar normalt är 19 000 kronor) från vår sajt. Vi har kompletterat benchmarken med en sammanfattning som ger dig de viktigaste resultaten i ett kortfattat och lättillgängligt format. 

Du kan även titta på vårt webbinar ”Hur går det för konsultbranschen 2022?” – det är tillgängligt on demand.