Personlig produktivitet

Spara massor av tid! Så utmanar du din inre perfektionist

Ivriga efter att leverera toppkvalitet till kunder, kollegor, chefer och samarbetspartners är det många av oss som lägger oproportionerligt mycket resurser på specifika uppgifter och överpresterar. 

8. sep 2016 | 2 min läsningstid
Trine Kolding
Danmarks ledande expert på effektivitet och planering. Hos TimeLog delar Trine Kolding ut tips och tricks som gör dig effektivare och bättre på tid och som ökar din personliga produktivitet. Trine har skrivit sju böcker om tid, effektivitet och planering.

I stället för att leverera 100 % eller 80 % av vad mottagaren behöver, så levererar perfektionisten 120 %, med andra ord mer än mottagaren reellt behöver. 

Att vara kvalitetsmedveten är naturligtvis en bra egenskap, men allt har en gräns. Perfektionister kännetecknas ofta av att de inte accepterar fel och att de vill att uppgiften alltid utförs perfekt. Perfektionism kan naturligtvis vara mer eller mindre utpräglad, och för en del personer gäller perfektionismen endast vissa typer av arbetsuppgifter. Många perfektionister använder ofta onödigt mycket tid på att följa en kvalitetsstandard som de själva har satt.

Grovt förenklat kan man säga att resultatet inte står i relation till den stora insatsen. Och ofta märker omgivningarna inte ens det extraordinära resultatet. Däremot lägger de ofta märke till tidsåtgången som onekligen kan bli relativt omfattande. En perfektionistisk logistikkonsult berättade för mig att hans chef hade börjat stämma av kvalitetsförväntningarna så här:

”Denna gången behöver du bara leverera 80%”. Ibland använde de även den gamla betygsskalan och sade: ”Den här uppgiften ska vara en 4:a eller den här gången räcker det om du lämnar in en 3:a.”

Ganska smart, eftersom konsulten själv menade att han skulle leverera minst 120% varje gång. Det finns med andra ord ofta en del att spara genom att stämma av förväntningarna på oss själva och de personer som vi jobbar för eller tillsammans med: Vad behövs egentligen?

Värt att notera är även att perfektionism även kan leda till förhalningsbeteenden. En uppgift som ska vara en 5:a bliver lätt oöverskådlig och tidkrävande, så det är lätt hänt att man använder tid på att förhala uppgiften i stället för att bara sätta igång och få den ur världen.

Om du har en inre perfektionist, kan följande tips kanske hjälpa dig att jobba effektivt:

 • Skapa tydliga regler för hur uppgiften ska lösas
 • Stäm av förväntningar med mottagaren/kunden/kollegan/chefen
 • Vad är målet– maximal kvalitet eller kortast möjliga tid?
 • Avsätt en begränsad mängd tid till uppgiften
 • Börja med grova skisser
 • Var ärlig – är det verkligen en förbättring eller bara en onödig finjustering?
 • Förvänta inte det samma av andra som du förväntar av dig själv
 • Se fel som en möjlighet att lära dig något nytt
 • Lär dig att särskilja behovet av en topp-prestation (5:a) och när det mediokra är tillräckligt (3:a)
 • Perfektionism är ofta spilld tid
 • Är det verkligen nödvändigt? Eller skulle du i stället kunna lägga tiden på en viktig men icke-brådskande uppgift?
 • Ställ klockan! Ett mycket effektivt verktyg till att utmana din inre perfektionist: Bestäm i förväg hur lång tid du ska lägga på den specifika uppgiften. När tiden har gått, så ÄR uppgiften OK.

I korta drag: Ta reda på vad mottagaren egentligen behöver. Bestäm dig för vad som är tillräckligt bra. Hur mycket extra resurser är du villig att investera? Motsvarar resultatet insatsen?

För en del perfektionister hjälper det att fokusera på vad de får ut av att inte jobba pedantiskt med uppgiften. Det kan t.ex. vara mer tid till andra uppgifter, att kunna sluta tidigare, att ha tid till pauser under dagen osv.

Därutöver behöver du inte oroa dig för om det du levererar håller måttet – jag har ännu aldrig träffat en enda perfektionist som levererar dålig kvalitet!

Click here to see our sample offer!