Utveckla ditt företag

Nytt benchmark för 2023: Konsultbranschen trotsar turbulens och kris

År 2022 har på många sätt varit ett av de mest utmanande åren för företag världen över. Men konsultbranschen trotsar utmaningarna och levererar fantastiska resultat.

2023 SPI Benchmark för industrin för professionella tjänster
7. mar 2023 | 3 min läsningstid
Per Henrik Nielsen
Per Henrik Nielsen,"Pelle", är VD i TimeLog. Med mer än 20 års internationell erfarenhet, bl.a. som VP och Head of Consulting hos Ericsson, är Pelle en garant för att TimeLog tar sin egen medicin och konstant jobbar med att boosta sin egen mognad.

Det kan dröja många år innan någon av oss behöver påminnas om varför 2022 var ett utmanande år för näringslivet.

Krig, inflation, högre räntor, försörjningskedjor under press och ett instabilt världsläge mellan stormakterna.

I denna miljö har tillväxt och välstånd ändå lyckats spira inom konsult- och rådgivningsbranschen, enligt SPI Researchs internationella 2023-benchmark.

Du kan själv ta del av SPI Benchmark. Ladda ner det här ->

SPI Research undersökte över 100 operativa och finansiella KPI:er från 709 företag för att ta tempen på branschen.

Här är tre av de mest framträdande trenderna i branschen som jag läste i årets benchmark.

Trend #1) Intäktstillväxten och vinsterna är stabila - även bland de svagaste företagen.

Under Covid-19-krisen såg vi att klyftan mellan de bäst och sämst presterande företagen ökade dramatiskt.

Medan de svagaste företagen drabbades av negativa resultat, lyckades de starkaste företagen öka sin ledning till över 30 % vinst (EBITDA).

Fram till 2022 verkar klyftan ha minskat.

Medan de starkaste företagen tjänar något mindre i år (23,5 % EBITDA), har de svagaste 25 procenten i genomsnitt tjänat 7 %.

Totalt sett har branschen haft en stabil vinstmarginal på i genomsnitt 16 procent.

Och till skillnad från 2021 behöver många företag inte längre kämpa för att överleva med röda siffror.

Trend #2) Fjärrstyrd och digital leverans har fått fotfäste

I efterdyningarna av avgörande händelser är det alltid intressant att se om nya trender bara var en storm i glaset - eller om de är här för att stanna.

Jag har frågat mig själv om projektleverans på distans/digitalt var ett fenomen som hörde specifikt hemma under åren av Covid-19-krisen. Och det skulle återgå till någon form av business as usual. Eller om företagen har omarbetat sina arbetsflöden till en sådan grad att distansarbete är normen snarare än undantaget.

Click here to see our sample offer!

SPI Benchmark visar en liten ökning av andelen arbete som utförs fysiskt i kundens lokaler (35 %) jämfört med 2021 (34 %).

Men vi behöver bara återvända till 2018 för att den siffran ska nå 53 %.

Detta stöder min känsla när jag pratar med våra kunder och mitt nätverk.

De flesta har omarbetat sitt arbete så att det är mer flexibelt, mer personalvänligt (särskilt för barnfamiljer) och mycket effektivare än när konsulterna tillbringade större delen av sin tid på resande fot.

Trend #3) Industrin söker efter digitala lösningar som stöder nya behov

Trots att den skenande inflationen dämpar företagens köpkraft internationellt, ökade investeringarna i programvara med 7,1 % under 2022, enligt en prognos från Gartner - och förväntas öka till 9,3 % år 2023.

Samma trend kan ses i SPI Benchmark, där konsultbranschen i allt högre grad använder system som Professional Services Automation (PSA).

PSA-lösningar ger flera centrala fördelar för PSO:s, men de flesta chefer behöver bara titta på den relativa ökningen på 6 % (från 67,6 % till 71,5 %) av det fakturerbara utnyttjandet som ett primärt skäl för att välja PSA.
SPI Research Professional Services Maturity Benchmark 2023

Detta säger mig att vi fortfarande rider på den förändringsvåg som Covid-19-krisen förde med sig.

I takt med att de anställda blir alltmer distanserade och affärsmodellerna förändras och blir mer flexibla behöver cheferna system för att behålla kontrollen över sina verksamheter - utan att gå vilse i mikroförvaltning genom Excel-ark.

Smygtitt på några av riktmärkets andra KPI:er

I det här blogginlägget har jag fokuserat på tre tydliga trender. Men benchmarken erbjuder en rad operativa och finansiella KPI:er:

  • Personalomsättningen är fortfarande hög (13,8 %).
  • Förtroendet för ledningen är mindre än under Covid-19 (sidan 82 i benchmarken).
  • Projekten blir längre (i genomsnitt 6,44 månader)
  • Men färre är klara i tid (76 %).
  • De flesta företag hanterar sina projekt genom centraliserad resursplanering (46 %).
  • Affärspipeline/kvartalsprognos sjönk till 162 % och rabatterna ökade till i genomsnitt 8 %.

Du kan själv ta del av en mängd relevanta uppgifter i benchmarken.

TimeLog har sponsrat den sex år i rad - därför är den gratis för dig.

Ladda ner SPI Research Professional Services Maturity Benchmark här.